Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky

Na termín SZZ se student dostaví podle aktuálních hygienických opatřeních.

Termín přihlášení přes ISSTAG ke státním závěrečným zkouškám bakalářských oborů je dán harmonogramem výuky příslušného akademického roku. Student musí mít přihlášený předmět Státní závěrečná zkouška v IS STAG v rámci předběžného zápisu. U SZZ se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta.

Bakalářské státní závěrečné zkoušky oborové v akademickém roce 2022/23. První termín oborových státních závěrečných zkoušek je 23. - 27. ledna 2023. Druhý termín oborových státních závěrečných zkoušek je 19. června – 23. června 2023. Třetí termín oborových státních závěrečných zkoušek je 28. - 31. srpna 2023. Termíny jsou platné pro všechny programy a specializace.

Termín přihlášení ke státním závěrečným zkouškám bakalářských oborů probíhají přes IS STAG. Nejzazší termín na odevzdání BP pro lednový termín je 16. prosince 2022 a termín pro odevzdání formuláře o průběhu studia a přihlášení se k SZZ je 9. ledna 2023. Nejzazší termín na odevzdání BP pro červnový termín je 5. května 2023 a termín pro odevzdání formuláře o průběhu studia a přihlášení se k SZZ je 20. května 2023. V případě konaní státní závěrečné zkoušky v srpnu je termín odevzdání BP 16. června 2023 a termín pro odevzdání formuláře o průběhu studia a přihlášení se k SZZ je 11. srpna 2022. K těmto termínům odevzdají studenti 3. ročníku bakalářské práce svým vedoucím a na studijní oddělení odevzdají (stačí do schránky před kanceláří) výsledky studia – vytištěný a podepsaný Formulář průběhu studia (formulář pro tisk průběhu studia najdete v IS STAG pod záložkou Moje studium => Průběh studia). 

Oborová státní závěrečná zkouška trvá celkem 35 minut a skládá se ze dvou částí:

 • První část tvoří obhajoba bakalářské práce a odpovědi na otázky položené vedoucím, případně členy komise.
 • Druhá část probíhá formou odpovědí na dvě otázky z okruhů pro SZZ. Studenti si vybírají jednu otázku z okruhů ze "Společný základ" a druhou otázku z okruhů "Specializace".

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte proděkana Dr. Ungermana.

Pro hladký průběh Státní závěrečné zkoušky doporučujeme zaslat prezentaci bakalářské práce alespoň den předem tajemníkům jednotlivých komisí.

Náležitosti související s ukončením studia:

 • Absolventi mají povinnost vyřídit si své závazky v univerzitní knihovně, případně na univerzitních kolejích.
 • Potvrzení o úspěšném ukončení studia obdrží absolventi bakalářského studia na studijním oddělení, ve dnech 8. - 10. června. (nejlépe v čase 9:00-11:00), v tento termín taktéž uhradí poplatek za promoce ve výší 250 Kč (v hotovosti). V jiné časy po předchozí domluvě, poplatek může uhradit i někdo jako zástup.
 • Slavnostní promoce se budou konat 23. března 2023 a 24. března 2023..Přesný rozpis bude upřesněn, sledujte web.
 • Informace o slavnostních promocích jsou zde: 
  Harmonogram a seznam účastníků bude zveřejněn po ukončení SZZ zde:
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr