Přihlásit

Oborová rada

Oborová rada pro doktorský studijní program Podniková ekonomika a management

Předseda:

 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., garant studijního programu Podniková ekonomika a management

Interní členové:

 • doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum, katedra informatiky
 • doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D., vedoucí katedry ekonomie
 • doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D., katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., katedra ekonomie
 • doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., katedra ekonomie
 • doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D., katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., katedra podnikové ekonomiky a managementu

Externí členové:

 • doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D., Ústav ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
 • prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D., Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Oborová rada pro doktorský studijní program Ekonomika a management

Předseda:

 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., garant studijního oboru Řízení a ekonomika podniku, katedra ekonomie

Interní členové:

 • doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum, katedra informatiky
 • doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D., vedoucí katedry ekonomie
 • doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D., katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., katedra ekonomie
 • doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D., katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., katedra podnikové ekonomiky a managementu

Externí členové:

 • doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D., Ústav ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
 • prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D., Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Fakultní oborová rada pro doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika

Předsedkyně dílčí OR:

 • doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum, katedra informatiky

Interní členové:

 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., katedra ekonomie
 • doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., katedra informatiky
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., katedra podnikové ekonomiky a managementu

Externí členové:

 • prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D., děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL
 • doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D., prorektor, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr