Přihlásit

Formuláře

Studijní a zkušební řád TUL viz: http://www.ef.tul.cz/studenti/studijni-predpisy

Formuláře pro studenty doktorského studiaArchiv souborů
 1. Plan × 10.12.2018
 2. Plan × 29.6.2021
 3. Individuální studijní plán × 23.8.2021
 4. Individuální studijní plán × 30.6.2022
 5. Individuální studijní plán × 5.8.2022
 6. Individuální studijní plán × 26.8.2022
 7. Zápis o zápočtu doktorského studia × 26.8.2022
 8. Zápis o zápočtu doktorského studia × 26.10.2022
 9. Zapis_zk × 4.12.2018
 10. Zápis o zkoušce doktorského studia × 26.8.2022
 11. Zápis o zkoušce doktorského studia × 26.10.2022
 12. Kolokvium × 4.12.2018
 13. Zápis z kolokvia × 26.8.2022
 14. Hospitace × 26.8.2022
 15. Roční hodnocení doktoranda × 10.12.2018
 16. Roční hodnocení doktoranda × 23.8.2021
 17. Roční hodnocení doktoranda × 26.8.2022
 18. Roční hodnocení doktoranda × 26.8.2022
 19. Přihláška ke státní doktorské zkoušce × 26.8.2022
 20. Přihláška ke státní doktorské zkoušce × 26.8.2022
 21. Přihláška ke státní doktorské zkoušce × 26.8.2022
 22. Přihláška ke státní doktorské zkoušce × 26.8.2022
 23. Přihláška ke státní doktorské zkoušce × 26.8.2022
 24. Přihláška ke státní doktorské zkoušce × 26.8.2022
 25. Závazná struktura tezí ke státní doktorské zkoušce × 13.9.2018
 26. Závazná struktura tezí ke státní doktorské zkoušce × 10.12.2018
 27. Závazná struktura tezí ke státní doktorské zkoušce - NOVÉ × 16.8.2021
 28. Závazná struktura tezí ke státní doktorské zkoušce - 2021-08-16 × 23.8.2021
 29. Závazná struktura tezí ke státní doktorské zkoušce × 2.11.2022
 30. Mala_obhajoba × 6.12.2018
 31. Malá obhajoba × 26.8.2022
 32. Směrnice rektora (5/2018 Jednotná úprava a zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací) × 10.12.2018
 33. Směrnice rektora (5/2018 Jednotná úprava a zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací) × 6.3.2020
 34. Směrnice rektora (5/2018 rev.03 Jednotná úprava a zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací) × 2.11.2022
 35. Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce × 8.8.2018
 36. Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce × 10.12.2018
 37. Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce - NOVÉ × 10.12.2018
 38. Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce - NOVÉ × 16.8.2021
 39. Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce 20121-08-16 × 2.9.2021
 40. Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce 2021-09-02 × 14.1.2022
 41. Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce 2022-01-11 × 2.11.2022
 42. Přihláška k obhajobě disertační práce × 26.8.2022
 43. Přihláška k obhajobě disertační práce × 26.8.2022
 44. Přihláška k obhajobě disertační práce × 26.8.2022
 45. Přihláška k obhajobě disertační práce × 26.8.2022
 46. Přihláška k obhajobě disertační práce × 26.8.2022
 47. Přihláška k obhajobě disertační práce × 26.8.2022
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr