Přihlásit

Navazující magisterské studium

Ekonomická fakulta TUL nabízí následující navazující magisterské studijní programy:
(doba studia 2 roky, zakončené titulem Ing.)

 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA specializace Management podnikových procesů

- prezenční i kombinovaná forma studia v českém jazyce

PODNIKOVÁ EKONOMIKA specializace Marketing a mezinárodní obchod

- prezenční i kombinovaná forma studia v českém jazyce

 

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ

- prezenční forma studia v českém jazyce

 

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Studijní specializace: Manažerská informatika -prezenční forma studia v českém jazyce

 

INTERNATIONAL MANAGEMENT

- prezenční forma studia v anglickém jazyce - výuka probíhá v Liberci a v Žitavě.

Integrovaný studijní program double degree Technické univerzity v Drážďanech a Technické univerzity v Liberci. Studijní program připravuje absolventy k řešení standardních ekonomických situací v podnikatelských jednotkách na střední a vyšší úrovni řízení.

 Více informací na společném webu s IHI Zittau: Central European Campus Nisa/Neisse 

 

Business Administration - Management of Business Processes

Business Administration - Marketing and International Trade 

- prezenční forma studia v anglickém jazyce

 

PROFILY ABSOLVENTA NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

Podniková ekonomika

Studijní program Podniková ekonomika připravuje absolventy k řešení ekonomických situací v podnicích na střední a vyšší úrovni řízení. Absolventem je odborník v oblasti podnikové ekonomiky se zaměřením na zvládnutí řídicích procesů strategického a inovačního managementu, finančního řízení, marketingových operací a manažerského rozhodování s využitím vybraných kvantitativních metod.

Hospodářská politika v globálním prostředí

Absolventi najdou uplatnění ve středním a vyšším managementu veřejných a soukromých organizací, institucí zabezpečujících komplexní rozvoj a správu regionů i oblastí, dále v rozvojových národních i nadnárodních agenturách a institucích, v poradenských, finančních či investičních společnostech a v neziskových organizacích, jejichž aktivity zasahují do rozvoje regionů.

Manažerská informatika

Absolventi získají pro vykonávání středních a vyšších manažerských pozic teoretické znalosti a dovednosti analyzovat a navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele systému.

International Management

Absolventem je odborník v oblasti mezinárodního podnikového managementu se zaměřením na zvládnutí řídicích procesů s akcentem na mezinárodní prostředí v úsecích strategického a inovačního managementu, finančního řízení, marketingových operací a s využitím vybraných kvantitativních metod.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr