Přihlásit

Kolegium děkana

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. děkan
doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum a garantka studijního programu Systémové inženýrství a informatika
doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. vedoucí katedry ekonomie
Ing. Martina Černíková, Ph.D. vedoucí katedry financí a účetnictví
doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. vedoucí katedry marketingu a obchodu
Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. proděkan pro vnější vztahy
Ing. Josef Drápalík tajemník fakulty
Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D. vedoucí katedry ekonomické statistiky
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. garant studijního oboru Řízení a ekonomika podniku
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. garantka studijního programu Hospodářská politika v globálním prostředí
doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. garantka studijního programu International Management
PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. vedoucí katedry cizích jazyků
Ing. Jan Öhm, Ph.D. předseda AS EF TUL
doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. garantka studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. garantka studijního oboru Podniková ekonomika
Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D. garantka studijního programu Informační management
Ing. Lenka Strýčková, Ph.D. proděkanka pro zahraniční záležitosti
Ing. Jana Šimanová, Ph.D. proděkanka pro koncepci a rozvoj
Ing. Eva Šírová, Ph.D. pověřenec pro kvalitu
Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.  vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu
Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti
Ing. Petr Weinlich, Ph.D. vedoucí katedry informatiky
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. garant studijního oboru Ekonomika a management služeb a studijního programu Podniková ekonomika a management
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr