Přihlásit

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/24 je bez přijímací zkoušky.

Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří v Národních srovnávacích testech dosáhli percentilu 50 a vyššího jak z obecných studijních předpokladů, tak z anglického jazyka, a kteří úspěšně složili kompletní maturitní zkoušku. Posledním termínem pro vykonání SCIO testů je 20. květen 2023. Dále jsou přijati uchazeči, kteří úspěšně složili kompletní maturitní zkoušku a kde pořadí uchazečů je stanoveno na základě průměru z obou hodnocení společné státní maturity. Ke studiu mohou přijati uchazeči s průměrem 3,50 a nižším, dle kapacitních možností jednotlivých specializací. Podmínkou přijetí je včasné doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení na studijní oddělení fakulty (poštou či osobně), v prvním kole do 19. června, ve druhém kole do 13. září. Další podrobnosti o pravidlech a podmínkách přijímacího řízení uvádí směrnice děkana č. 5/2022.

Nostrifikace maturitního vysvědčení (kromě Polska, Maďarska, Slovenska, Německa) a certifikát o složení zkoušky z českého jazyka na úroveň B2 je podmínkou pro přijetí zahraničních studentů. Nostrifikaci a certifikát je nutné doručit na studijní oddělení v prvním kole přijímacího řízení nejpozději do 19. června 2023, v případě druhého kola do 13. září 2023.

První kolo přijímacího řízení:
3. března 2023 - Den otevřených dveří                                                                                                  26. listopadu 2022 – 30. dubna 2023 – příjem elektronických přihlášek ke studiu
do 19. června 2023 – doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo jeho nostrifikace 
3. -  23. července 2023 – elektronický zápis ke studiu

Druhé kolo přijímacího řízení:
1. června 2023 – 15. srpna 2023 – příjem elektronických přihlášek ke studiu
do 13. září 2023 – doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo jeho nostrifikace 
15. září 2023 – prezenční zápis ke studiu

Přihlášky ke studiu do všech studijních programů se přijímají pouze v elektronické podobě. Administrativní poplatek lze platit pouze bankovním převodem nebo online kartou do 30. dubna 2023 pro první kolo přijímacího řízení, resp. do 15. srpna 2023 pro druhé kolo přijímacího řízení.

Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci vedený u ČSOB Liberec:

číslo účtu: 305806603/0300
specifický symbol: oborové číslo z přihlášky
variabilní symbol: 649134
konstantní symbol: 378
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení uchazeče
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr