Přihlásit

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/23 je bez přijímací zkoušky.

Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří v Národních srovnávacích testech dosáhli percentilu 50 a vyššího jak z obecných studijních předpokladů, tak z anglického jazyka, a kteří úspěšně složili kompletní maturitní zkoušku. Posledním termínem pro vykonání SCIO testů je 21.květen 2022. Dále jsou přijati uchazeči, kteří úspěšně složili kompletní maturitní zkoušku a kde pořadí uchazečů je stanoveno na základě průměru z obou hodnocení společné státní maturity. Další podrobnosti o pravidlech a podmínkách přijímacího řízení uvádí směrnice děkana č. 8/2021.

Nostrifikace maturitního vysvědčení (kromě Polska, Maďarska, Slovenska, Německa) a certifikát o složení zkoušky z českého jazyka na úroveň B2 je podmínkou pro přijetí zahraničních studentů. Nostrifikaci a certifikát je nutné doručit na studijní oddělení v prvním kole přijímacího řízení nejpozději do 20. června 2022, v případě druhého kola do 16. září 2022.

První kolo přijímacího řízení:
20. listopadu 2021 – 30. dubna 2022 – příjem elektronických přihlášek ke studiu
do 20. června 2022 – doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo jeho nostrifikace 
4. -  22. července 2022 – elektronický zápis ke studiu

Druhé kolo přijímacího řízení:
15. dubna 2022 – vyhlásil děkan
1. května 2022 – 15. srpna 2022 – příjem elektronických přihlášek ke studiu
do 16. září 2022 – doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo jeho nostrifikace 
20. - 22. září 2022 – prezenční zápis ke studiu

Přihlášky ke studiu do všech studijních programů se přijímají pouze v elektronické podobě. Administrativní poplatek lze platit pouze bankovním převodem nebo online kartou do 30. dubna 2022 pro první kolo přijímacího řízení, resp. do 15. srpna 2022 pro druhé kolo přijímacího řízení.

Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci vedený u ČSOB Liberec:

číslo účtu: 305806603/0300
specifický symbol: oborové číslo z přihlášky
variabilní symbol: 649134
konstantní symbol: 378
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení uchazeče
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr