Přihlásit
mojeŠKOLA 03 04 05 06

Slavnostní vědecká rada: Ohlédnutí

Zakončením oslav 30 let naší fakulty bylo slavnostní zasedání vědecké rady, které se uskutečnilo ve čtvrtek 1. prosince 2022, a to v krásných prostorách Severočeského muzea v Liberci. Po první části, ve které rada jednala jako obvykle, přišla část druhá - slavnostní.

Pan děkan ve svém projevu shrnul historický vývoj naší fakulty a následně představil její současné postavení. Ve slavnostní ceremonii následovalo vyznamenání čtrnácti vynikajících osobností EF TUL, které stály u jejího zrodu a významně se zasloužily o její dlouhodobý rozvoj.

Oceněni byli:

 • doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Olga Hasprová
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
 • Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D.
 • PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.
 • doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.
 • doc. Ing. Josef Sixta, CSc.
 • doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.
 • Mgr. Hana Stárová
 • doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.
 • PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D.
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
 • Jana Bělohlávková
 • a také doc. Ing. Jozefina Simová, Ph.D. - in memoriam.

Po udělení cen následoval volný program - raut, prohlídka muzea a prohlídka muzejní věže.

Další fotografie naleznete na fakultním Flickru.

 


15. 12. 2022
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr