Přihlásit
mojeŠKOLA 03 04 05 06

Ohlednutí: ZELENÁ (pro) BUDOUCNOST

ENGLISH VERSION BELLOW

Ve čtvrtek 22. září 2022 jsme na budově G uspořádali akci s názvem ZELENÁ (pro) BUDOUCNOST. Jedná se o další událost, která je pořádána pod hlavičkou oslav 30. výročí naší fakulty, a to ve spolupráci s mezinárodním projektem TIAM.

První část programu patřila docentovi Michalovi Žákovi, který přednesl odbornou přednášku na téma KLIMATICKÁ ZMĚNA (a co bude dál [?]). Docent Žák je meteorolog a během své přednášky nám odprezentoval nejnovější data ohledně klimatické změny. Záznam této přednášky naleznete na našem YouTube kanále:

Druhá část programu patřila našim hostům u Diskuzního stolu, kde se vedla diskuze na téma ZELENÁ (pro) BUDOUCNOST. Naše pozvání přijali špičkoví odborníci z praxe. Byli jimi Miroslav Opa (Cegelec), Leon Jakimič (LASVIT), Zdenka Studená (FlexJobs), Filip Gröschl (DPDHL), Tomáš Holomoucký (DB Schenker), Lada Martinková (PRAKTIK System) a již zmíněný Michal Žák (Univerzita Karlova).

 Všem řečníkům velmi děkujeme za opravdu skvělé výkony! Veliké díky také patří našemu panu proděkanovi Jaroslavovi Demelovi, který akci bravurně odmoderoval. Obtížný úkol výborně zvládly i naše překladatelky, které se nenechaly zarazit žádnými odbornými termíny.

A také moc děkujeme všem účastníkům, kteří se akce (ať už online, nebo na místě) účastnili a nad tématy s námi diskutovali.

Diskuzní stůl je spolufinancován z projektu Trendy a inovativní přístupy v managementu (efis.tul.cz/tiam/) z finančního příspěvku Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Fondů EHP 2014 - 2021, program Vzdělávání.

 

 

GREEN FUTURE

 On Thursday 22 September 2022, we held an event at Building G called GREEN (for) FUTURE. This is another event organized under the banner of celebrating the 30th anniversary of our faculty, in collaboration with the international project TIAM.

The first part of the programme belonged to Associate Professor Michal Žák, who gave an expert lecture on CLIMATE CHANGE (and what's next [?]). Associate Professor Žák is a meteorologist and during his lecture he presented us the latest data on climate change. A recording of this lecture can be found on our YouTube channel:

The second part of the program for our guests at the Discussion Table on the topic GREEN (for) FUTURE. Our invitation was accepted by top practitioners and great personalities. They were Miroslav Opa (Cegelec), Leon Jakimič (LASVIT), Zdenka Studená (FlexJobs), Filip Gröschl (DPDHL), Tomáš Holomoucký (DB Schenker), Lada Martinková (PRAKTIK System) and the already mentioned Michal Žák (Charles University).

Many thanks to all the speakers for their really great performances! Many thanks also go to our Vice Dean Jaroslav Demel, who moderated the event with great skill. Our translators, who did not let any technical deadlines stop them, also managed the difficult task very well.

And many thanks to all the participants who attended the event (either online or on site) and discussed the topics with us.

The discussion table is co-financed by the project Trends and Innovative Approaches in Management (efis.tul.cz/tiam/) with a financial contribution from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014 - 2021, Education Programme.


28. 9. 2022
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr