Přihlásit
mojeŠKOLA 03 04 05 06

Nabídka předmětů v AJ pro české studenty

na akademický rok 2022/2023

Studenti zapsaní v navazujícím magisterském studijním programu na Ekonomické fakultě TUL v prezenční formě studia mají možnost bezplatně absolvovat vybrané předměty vyučované v anglickém jazyce na EF TUL.

Seznam vybraných předmětů, které je možné v akademickém roce 2022/2023 absolvovat v anglickém jazyce místo v českém jazyce, je zveřejněn na webových stránkách EF TUL (v sekci Studenti→Navazující magisterské studium).

Upraveno Směrnicí děkana EF TUL č. 11/2021.


9. 9. 2022
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr