Přihlásit

Výuka

Katedra se podílí na pedagogickém procesu doktorského, magisterského i bakalářského studia Ekonomické fakulty TUL, který poskytuje všestranné vzdělání v daném oboru. Kromě toho působí i na dalších fakultách TUL (strojní, textilní, mechatroniky a přírodovědně-humanitní a pedagogické). Pracovníci katedry se podílejí rovněž na výuce v anglickém jazyce pro zahraniční studenty.

Seznam předmětů KPE ZS ar 2022
 1. Seznam předmětů KPE ˆ 26.8.2022

V rámci svého odborného zaměření jsou aktivity pedagogů rovněž zaměřeny na publikování odborné literatury, vedle skript určených pro výuku na vysokých školách a článků do odborných časopisů.

Zejména v oblasti řízení podniku katedra navázala mnoho kontaktů se zástupci podniků (Preciosa a.s., Detesk, s.r.o., Lasvit a.s., Elmarco, s.r.o., VÚTS, a.s., TRW Automotive Czech s.r.o., atd.), což umožňuje zpracování kvalitních závěrečných prací studentů a tím i kvalitní přípravy pro jejich vstup do praxe.

 

Vydaná skripta

MANLIG, F., E. ŠÍROVÁ, F. KOBLASA a J. VAVRUŠKA. 2017. Logistics (Selected Chapters from Manufacturing Logistics). Liberec: Technical university of Liberec. ISBN 978-80-7494-384-3.

ZBRÁNKOVÁ, M. a K. MARŠÍKOVÁ. 2017. Úvod do managementu I.  3. akt. vyd. Liberec: Technical university of Liberec. ISBN 978-80-7494-367-6.

JÁČ, I. a Z. HORČIČKOVÁ. 2017. Rodinné podnikání: Finanční modul. Liberec: TUL.  ISBN 978-80-7494-375-1.

VACEK, J. a M. ZBRÁNKOVÁ. 2017. Rodinné podnikání: Manažerský modul. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-371-3.

KARHANOVÁ HORYNOVÁ, E. a I. FUTSCHIKOVÁ. 2017. Rodinné podnikání: Právní modul. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-373-7.

 

Certifikát Manažer kvality - junior 

V roce 2019 absolvovali 2 studující (Veronika Domalípová a Šárka Lukášová) zkoušku v České společnosti pro jakost a získali certifikát Manažer kvality - junior. Příprava probíhala v rámci kurzu Řízení jakosti pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D. 

 

Oceněné závěrečné práce

Bc. Pavel Pacovský

Vliv digitalizace na rozvoj zaměstnanců ve vybrané společnosti

Vedoucí práce: Mgr. Anastasiia Mazurchenko

Cena hejtmana Libereckého kraje (červen 2022)

Ing. Michaela PokornáDP

Mapa hodnotových toků

Vedoucí práce: Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Cena děkana EF TUL (2018)
Bc. Gabriela Prokopová

BP Získávání pracovníků ve vybraném podniku

Vedoucí práce: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Cena děkana EF TUL (2018)
     

 Úspěchy studentů

V rámci 4. ročníku soutěže MOJE VIZE NULA získaly studentky Tereza Hrubá a Michaela Jirásková 3. místo s projektem VIDÍM TĚ (řešení problému užívání mobilních telefonů za volantem za pomoci umělé inteligence). Projekt vznikl v rámci kurzu Environmentální management.

- Na soutěži výzkumných prezentací konané v rámci Mezinárodní konference studentů a doktorandů YOUNG SCIENTIST 2021 se v kategorii studentů bakalářských a magisterských oborů umístili:  na 1.  místě studentky EF TUL Michaela FRITSCHOVÁ, Lucie VYTINOVÁ, Nikola PROCHÁZKOVÁ za prezentaci na téma:

Risks and opportunities of online teaching through the eyes of TUL students

na 2. místě Michaela VAŇKOVÁ (studentka EF TUL) za prezentaci na téma: Improvement Process in Company (u obou školitelka: Ing. Eva Šírová, Ph.D.)

na 2. místě v kategorii Ph.D. studenti - Ing. Tereza Horáková  za prezentaci na téma: Knowledge sharing between student during Covid-19 pandemic (školitelka: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.)

- Ing. Jakub Andar a Bc. Dominik Kolář získali v roce 2021 certifikát Kvality manažer junior na základě úspěšnému absolvování náročné zkoušky v České společnosti pro jakost (příprava na certifikát se pravidelně uskutečňuje v rámci předmětu Management kvality)

- V rámci 21. ročníku mezinárodní konference Academy of African Business and Development (AABD) získala studentka Ing. Bc. Denisa Skrbková, BA (Hons) ocenění za nejlepší konferenční příspěvek se svým článkem: Comparison of the approach of African and European students to entrepreneurship  (školitelka: doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.).

Komerční kurzy pro podniky a veřejnost

Kurzy jsou přizpůsobeny na míru požadavkům zákazníka. Příklad tematické oblastí:

 • management (typologie osobnosti, komunikace, ad.),
 • logistika, skladování, BOZP,
 • právo (rodinné právo a mediace, pracovní právo, NOZ),
 • personalistika a pracovní právo.

 Další informace ke komerčním kurzům poskytne Kancelář analýz a studií.

 

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr