Přihlásit

Doktorandi

Školitel: doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D.

Forma studia Jméno Název doktorské práce
 Interní Ing. Jakub Andar  
Interní  Ing. Kateřina Hušková  
Interní  Ing. Michal Tomíček  

 

 Školitel: prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Forma studia Jméno
 Název doktorské práce
     

  

Školitel: doc. Mgr. Peter Madzík, Ph.D.

Forma studia Jméno
 Název doktorské práce
 Externí Bc. Ing. Jakub Sieber  

 

 

Školitelka: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Forma studia Jméno
 Název doktorské práce
Interní Mgr. Anastasiia Mazurchenko  Vliv digitalizace na řízení lidských zdrojů
Interní Ing. Tereza Horáková  

 

 Školitelka: doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.

Forma studia Jméno
 Název doktorské práce
Externí Ing. Ondřej Moš, MSc. Společenská odpovědnost a udržitelnost rodinných podniků v České republice
Externí Ing. Ladislava Míková Řízení environmentální výkonnosti podniku
Interní  Ing. Bc. Denisa Skrbková, BA (Hons) Rodinné podnikání v rozvojových zemích
Interní Ing. Ondřej Linhart  

 

Školitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Forma studia Jméno
 Název doktorské práce
Interní Márcio Rodrigues, Engenheiro de Produçao An integrated information management system to improve quality and supply chain standards and procedures in the automotive industry
Interní Ing. Petra Kašparová Vliv nových metod na rozhodovací procesy v podniku
     

 

Obhájené doktorské práce

Rok Jméno Název doktorské práce Školitel

2021

Ing. Mgr. Lenka Suková Organizační transformace a integrace podniku v průběhu životního cyklu doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.

2020

Ing. Natalie Pelloneová Řízení výkonnosti podnikových seskupení prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
2019 Ing. Dagmar Benediktová Návrh modelu výběru a hodnocení dodavatelů v průmyslových podnicích prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
2019 Ing. Radka Pittnerová Strategický přístup k řízení lidských zdrojů ve vybraných typech organizací zabývajících se aplikovaným výzkumem na příkladu sektorové mobility financované z veřejných zdrojů doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.
2019 Ing. Zuzana Horčičková Ekonomický a sociální rozměr rodinného podnikání v kontextu kultivace podnikatelského prostředí prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.
2017 Ing. Lucie Synáková (Bažantová) Řízení nákladů v dodavatelském řetězci prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
2015 Ing. Martina Beránek (Mojžíšová) Vztah systému vzdělávání a organizační kultury v hotelnictví doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Darina Myšáková

Hodnocení investičního portfolia podniků investujících do obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na bioplyn 

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.
2014 Ing. Jiří Václavík Vliv výzkumných center na vybrané podniky zpracovatelského průmyslu doc. Ing. Josef Sixta, CSc.
Ing. Blanka Loudová (Trejbalová)  Metodika výpočtu velikosti výrobní dávky v průmyslovém podniku doc. Ing. Josef Sixta, CSc.
Ing. Vendula Macháčková Strategie řízení a měření výkonnosti mezinárodních franchisingových firem prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
2013 Ing. Eliška Jirásková Význam vybraných faktorů lokalizace pro malé a střední podniky  prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
2012 Ing. Eva Štichhauerová Inovační prostředí regionu a jeho vliv na podnikatelské subjekty prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
2011 Ing. Eva Šlaichová Metody plánování kapacit režijní práce s přihlédnutím ke specifikům plastikářského průmyslu prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
Ing. Petra Matějovská Zkoumání faktorů inovační schopnosti malých a středních podniků prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
2009 Ing. Jan Kellner Identifikace podnikových seskupení v ČR a evaluace jejich přínosu pro vzestup ekonomiky země  prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.
2008 Ing. Jaroslava Syrovátková (Bohatá) Restrukturalizace podniků jako důsledek transformačních změn doc. Ing. Josef Sixta, CSc.
2007 Ing. Drahoslav Dvořák Analýza časových zpoždění a jejich dopad na ekonomické výsledky projektů doc. Ing. Josef Sixta, CSc.
Ing. Šárka Tahmanová (Tulisová) Faktory konkurenceschopnosti českých retailingových firem  prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.
Ing. Jaromír Švihovský Zabudování kvality do podnikových procesů s ohledem na komplexní řízení jakosti  doc. Ing. Josef Sixta, CSc.
2006 Ing. Petr Václavík Restrukturalizace výzkumné základny strojírenství ČR  doc. Ing. Josef Sixta, CSc.
2005 Ing. Pavla Řehořová Teorie omezení v toku materiálu  doc. Ing. Josef Sixta, CSc.

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr