Přihlásit

Doktorské studium

Ekonomická fakulta TUL nabízí následující doktorské studijní programy:
(doba studia 4 roky, zakončené titulem Ph.D.)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT

BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

 • prezenční i kombinovaná forma studia v anglickém jazyce

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Specializace: Manažerská  informatika

 • prezenční i kombinovaná forma studia v českém jazyce

SYSTEM ENGINEERING AND INFORMATICS

Specialization: Managerial Informatics

 • prezenční i kombinovaná forma studia v anglickém jazyce

PROFILY ABSOLVENTA DOKTORSKÉHO STUDIA

Podniková ekonomika a management 

Nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání poskytuje hluboké a systematické znalosti v oblasti mikroekonomické teorie, metodologie vědecké práce, kvantitativních a statistických metod zpracování empirických dat a především odborné znalosti ve specializovaných disciplínách podnikové ekonomiky a managementu zaměřené zejména na chování a řízení podniků v globálním prostředí, v oblasti inovací a nových nástrojů financování podniků. Absolventi získají předpoklady pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nejvyšších úrovních řízení podniku a dalších institucích, naleznou uplatnění v oblastech vysokého školství, vědy a výzkumu.

Manažerská informatika

Nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání poskytuje hluboké a systematické znalosti z oboru informačních systémů pro analyzování, navrhování optimální koncepci informačních systémů a řízení jejich provozu s ohledem na uživatele. Vedle znalostí z oboru informačních systémů získají také znalosti z oblasti ekonomických oborů a managementu. Absolventi získají předpoklady pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nejvyšších úrovních řízení podniku a dalších institucích, naleznou uplatnění v oblastech vysokého školství, vědy a výzkumu.

Aktuální nabídka volných doktorandských pozic na EF TULArchiv souborů
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr