Home Zprávy (nejen) pro studenty Studentské informační schůzky

 

 

Pro zvýšení informovanosti mezi studenty pořádá vedení fakulty již osvědčené informační schůzky, které se uskuteční na začátku semestru. Děkan, proděkan pro studijní záležitosti, garant studijního programu a poradce studenta postupně navštíví všechny ročníky na společných přednáškách a v jejich úvodu studentům krátce představí nadcházející povinnosti daného semestru.

Prosíme proto o co největší účast na přednáškách.

 

Infoschůzky pro prezenční studium
ročník termín studijní blok | místnost
1. ročník Pondělí 18. září 2023 12:30 Imatrikulace | Aula
1. ročník Úterý 19. září 2023 14:20 Informační systémy TUL | C200
2. ročník Čtvrtek 21. září 2023 14:20 IP/PI | H35
2. ročník Úterý 19. září 2023 14:20 UC1 | H31
3. ročník Úterý 19. září 2023 10:40 FPD | H31
4. ročník Pondělí 18. září 2023 10:40 MI2PE a HP2 | H31
5. ročník Pondělí 18. září 2023 08:50 MI | H31
Double-Degree pondělí 14. září 2023 12:30 PLIM | HI2

 

Infoschůzky pro kombinované studium
ročník termín studijní blok | místnost
1. ročník pátek 22. září 2023 12:30 JA2 | H31
2. ročník pátek 22. září 2023 9:30 SP | H32
3. ročník pátek 22. září 2023 9:00 JA1 | H35
4. ročník pátek 22. září 2023 12:00 MVA | G313
5. ročník pátek 6. října 2023 9:00 DDP | H35

 

Vysvětlivky k rozvrhům:
1. ročník = 1. ročníky bakalářského studia
2. ročník = 2. ročníky bakalářského studia
3. ročník = 3. ročníky bakalářského studia
4. ročník = 1. ročníky magisterského navazujícího studia
5. ročník = 2. ročníky magisterského navazujícího studia

Sledujte nás na Facebooku