Přihlásit

Poradce studenta

V rámci projektu ROLIZ (Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0) působí na EF TUL poradci studenta.
PORADCE STUDENTA ti poradí, pokud nevíš, kde se máš ptát!

PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI PORADCŮ STUDENTA PRO 1. ROČNÍKY

Kontakty:

Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.
proděkanka pro studijní záležitosti zahraničního studia, člen katedry financí a účetnictví
lenka.stryckova@tul.cz 
Kancelář: H841 (7. patro), konzultační hodiny viz: http://www.ef.tul.cz/fakulta/lide/lenka.stryckova
Tel: +420 48535 2379

Ing. Jitka Burešová (Novotová), Ph.D.
člen katedry marketingu a obchodu
jitka.buresova@tul.cz

Kancelář: H643 (5. patro), konzultační hodiny viz: http://www.ef.tul.cz/fakulta/lide/jitka.buresova
Tel: +420 48535 2324

Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP
člen katedry marketingu a obchodu
svetlana.myslivcova@tul.cz
Kancelář: H643 (5. patro), konzultační hodiny viz: http://www.ef.tul.cz/fakulta/lide/svetlana.myslivcova
Tel: +420 48535 2359

Ing. Ondřej Michal
poradce z řad studentů
ondrej.michal@tul.cz
Kancelář: H08016 (7. patro)
Konzultační hodiny: dle emailové dohody

Víte, že na Technické univerzitě působí Akademická poradna a Centrum podpory?
Akademická poradna nabízí:

 • komplexní systém odborného poradenství a konzultací formou individuálních setkání,
 • možnost konzultovat a hledat řešení studijních problémů či překážek, potíží při volbě profesní orientace, vztahových a osobních nesnází, sociálních problémů, krizových situací ap.

Centrum podpory je zaměřeno na uchazeče a studenty se specifickými potřebami a zajišťuje poradenské a servisní služby související se zajištěním přístupnosti studia ve spolupráci s dalšími odděleními TUL vč. fakult a ústavů.

Součástí Akademické poradny a centra podpory je i Kariérové centrum.

Kariérové centrum poskytuje poradenské služby všem studentům TUL a uchazečům o studium, a to jak v češtině, tak i v angličtině. Dále nabízí poradenství v oblasti profesního směřování, dokáže pomoci při přípravě životopisu, motivačního dopisu, při přípravě na vstupní pohovor či se sebeprezentací studentů. Kariérové centrum může studentům poradit při výběru zaměstnání a pomoci vybranou firmu poprvé vhodně kontaktovat. Informační leták KC.

Aktivity Kariérního centra zajišťují:
doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. (katerina.marsikova@tul.cz)
Ing. Ondřej Moš, M.Sc. (ondrej.mos@tul.cz)
Ing. Tereza Horáková (tereza.horakova3@tul.cz)

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr