Přihlásit

Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium je dvouleté a student musí získat minimálně 120 kreditů, aby mohl skládat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat diplomovou práci. V rámci předběžného zápisu si zapíše v IS STAG povinné předměty, povinně volitelné a volitelné předměty. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem TUL.

Ekonomická fakulta nově nabízí možnost studia v anglickém jazyce pro české studenty v navazujících studijních programech pro akademický rok 2021/2022. Nabídka předmětů se týká studentů v 1. ročníku v ZS/LS a 2. ročníku v ZS. Student si může v daném semestru zvolit více předmětů v AJ, ale úlevy v jazyce je možné využít jen jednou v tom daném semestru. V případě zájmu si student při zápisu v IS STAG zapíše předmět a zvolí variantu výuku v AJ. 

Pravidla pro studium předmětů v anglickém jazyce pro studenty českých studijních programů upravuje Směrnice děkana č. 11/2021.

Studenti ekonomické fakulty mají nově k dispozici možnost volby volitelných předmětů z ostatních fakult TU v Liberci. Seznam nabízených předmětů je zveřejněn ve studijním plánu na ak. rok 2021/22.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr