Přihlásit

Bakalářské studium

Bakalářské studium je tříleté a student musí získat minimálně 180 kreditů, aby mohl skládat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat bakalářskou práci.

V rámci předběžného zápisu si zapíše v IS STAG povinné předměty, povinně volitelné a volitelné.

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem TUL.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr