Home Aktuality Slavnostní vědecká rada: Ohlédnutí

 

Zakončením oslav 30 let naší fakulty bylo slavnostní zasedání vědecké rady, které se uskutečnilo ve čtvrtek 1. prosince 2022, a to v krásných prostorách Severočeského muzea v Liberci. Po první části, ve které rada jednala jako obvykle, přišla část druhá - slavnostní.

Pan děkan ve svém projevu shrnul historický vývoj naší fakulty a následně představil její současné postavení. Ve slavnostní ceremonii následovalo vyznamenání čtrnácti vynikajících osobností EF TUL, které stály u jejího zrodu a významně se zasloužily o její dlouhodobý rozvoj.

Oceněni byli:

Po udělení cen následoval volný program - raut, prohlídka muzea a prohlídka muzejní věže.

Další fotografie naleznete na fakultním Flickru.

Sledujte nás na Facebooku