Přihlásit

Výuka

Katedra realizuje výuku předmětů zaměřených na:

 • standardní i pokročilé principy ICT a možnosti jejich aplikací,
 • bezpečnostní aspekty ICT,
 • moderní trendy multimediálních technologií,
 • analýzu a navrhování optimální koncepce informačních systémů s ohledem na uživatele systému (UX design a agilní přístupy),
 • efektivní využívání znalostí spojených se získáváním a zpracováním informací,
 • analýzu a řízení organizace na základě systémových přístupů,
 • vytváření optimalizovaných webů, databází a multimediálních aplikací,
 • využívání informačních technologií v e-commerce a online marketingu.

Seznam předmětů vyučovaných na katedře a jejich sylaby naleznete v informačním systému STAG

 

Studijní programy zajišťované katedrou:

Typ programu Délka studia Doplňující informace

Bakalářské studium

 

Informační management

 3 roky  

Student získá široké znalosti nejen v oblasti informatiky, ale také v manažerských a ekonomických disciplínách. Třetí ročník bakalářského studia je věnován dvousemestrové odborné řízené praxi. Získané zkušenosti a znalosti problematiky daného podniku student zpravidla využívá při dalším studiu, zejména při vypracování bakalářské práce, jejíž téma je zadáváno v prvním měsíci praxe. Více informací o praxích lze nalézt na webu Informatické praxe.

Magisterské studium

 

Manažerská informatika

 2 roky  

Podmínkou přijetí na tento studijním program je absolvování odpovídajícího bakalářského vzdělání a úspěšné složení přijímacích zkoušek. Úspěšným ukončením magisterského studijního programu MI získává absolvent titul inženýr – Ing.

 

Kromě povinného teoretický základu v oblasti informatických disciplín, ekonomie a managementu mohou studenti vybírat ze tří rozsáhlých skupin volitelných předmětů umožňujících studentům vysoký stupeň autoprofilace dle zájmu a zaměření diplomové práce.

Doktorské studium

 

Systémové inženýrství a informatika

4 roky

Program doktorského studia je organizován a řízen 3 spolupracujícími vysokými školami a jejich fakultami. Jsou to:
–Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, program Ekonomická informatika,
–Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, program Informatika ve veřejné správě,
–Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, program  Informační a znalostní management.

 

Doktorský studijní program System Engineering and Informatics se studijním oborem Economics and Informatics lze studovat i v anglickém jazyce.

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr