Přihlásit

Katedra ekonomie

Katedra ekonomie se podílí na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti Ekonomické fakulty TUL. V rámci pedagogické činnosti katedra zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, a to formou povinných i volitelných kurzů. Ekonomické předměty vyučuje také na dalších fakultách Technické univerzity v Liberci. Cílem katedry je vybavit studenty znalostmi základních principů ekonomického života, poznatky soudobé ekonomické teorie a podporovat jejich schopnost tvůrčího ekonomického myšlení.

Katedra ekonomie garantuje v navazujícím magisterském programu studijní program Hospodářská politika v globálním prostředí, podílí se na výuce doktorandů a spolupracuje s domácími a zahraničními univerzitami.

Členové katedry jsou zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti, participují na řešení grantových projektů, účastní se tuzemských i mezinárodních konferencí či výměnných stážích. Publikují ve vědeckých a odborných časopisech, monografiích a sbornících, a to v oblasti ekonomické teorie, hospodářské a regionální politiky, evropské ekonomické integrace, světové ekonomiky a rozvojových zemí.

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr