Přihlásit

Doktorandi

    Seznam doktorandů katedry ekonomie je dostupný zde

 

 

Školitel: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

Forma studia Jméno
 Název doktorské práce
Prezenční Ing. David Svoboda Podnik high tech odvětví v prostředí inovační ekonomiky

  

Školitelka: doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

Forma studia Jméno                  Název doktorské práce                                      
Prezenční Ing. Jiří Kejzar Činnost firmy v prostředí globalizačních a integračních procesů

 

Školitelka: doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.

Forma studia Jméno
 Název doktorské práce
Prezenční Daniel Addo-Bempong Examining the Impact of Corporate Governance Policies and Practices on the Performance of the Financial Sector
Prezenční Ing. Inka Teschinská Hodnocení externích faktorů podnikání s důrazem na ekonomické a institucionální faktory
Kombinovaná Ing. Jan Boubín Otevřená data jako nástroj strategického a inovačního plánování

 

Školitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Forma studia Jméno Název doktorské práce
Prezenční Sarah Betty Keino, MBA

Impact of Risk Management in International Business

Prezenční Theventharan Batumalai

Moderating Influence of Priming Effect on Online Shopping and Factors Leading to Customer Satisfaction

 

 Obhájené doktorské práce

Rok Jméno Název doktorské práce
Školitel
2021 Ing. Kristýna Szenczi Vliv dotačních programů na konkurenceschopnost podniků v tržních ekonomikách prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
2017 Ing. Lucie Staňková Použití makrozátěžových testů a otevřených dat při tvorbě firemní strategie doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.
Ing. Sylvie Kotíková Identifikace a zhodnocení efektů přímých zahraničních investic na podnikatelské prostředí v regionech České republiky doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.
2016 Ing. Lenka Štibrányiová Důsledky implementace právních aktů EU na český pojistný trh doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.
Ing. Gabriela Machalová Systém státní podpory vývozu a úloha měnového kurzu doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.
2015 Ing. Martin Petříček Rozhodování podniku v kontextu vývoje ekonomiky prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
Ing. Jan Dovolil Využití ekonomických indikátorů a opcí k sestavení finanční investiční strategie podniku prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
Ing. Pavla Kubová Analýza pojistného trhu environmentálního pojištění v České republice a Evropské unii prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
2014 Ing. Irena Fujerová Úloha EU a jejích členských států při řešení finanční podpory exportu doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.
Ing. Jan Öhm Využití daní při resuscitaci sociálního státu prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
2013 Ing. David Zeman Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
Ing. Andrea Kobík Valihorová Vývoj českého finančního trhu a jeho segmentů z hlediska další integrace doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr