Přihlásit
mojeŠKOLA 03 04 05 06

Kalendář akcí

 • 30
  září

  EF TUL na akci Noc vědců 2022

   I letos se EF TUL zapojuje do celorepublikové akce Noc vědců. Letošní ročník má přízvisko VŠEMI SMYSLY. Akce za EF TUL bude probíhat v kampusu TUL, budově G, v místnostech G301 až G306, a to v pátek 30. 9. 2022 od 17 do 22 hodin.

  K akci jsou připravené hry, úkoly s odměnou, vzdělávací brožury a již tradičně možnost vlastní tvorby. V naší "dílně" si všichni zájemci budou moci vyrobit vánoční ozdoby z komponent firmy RAUTIS na téma noci vědců (což je Pět lidských smyslů). Do přípravy celkem 5 stanovišť EF TUL se zapojili i naši fakultní partneři.

  PŘIJĎTE POBEJT!

 • 26
  září

  Imatrikulace

  POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACI

   

  Slavnostní obřad u příležitosti složení imatrikulačního slibu studenty prvních ročníků všech bakalářských studijních programů na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci.

  Imatrikulace studentů prvních ročníků všech bakalářských studijních programů naší fakulty se koná v aule budovy G na Studentském náměstí v pondělí 26. září 2022 od 12:00 hod.

  Ku této příležitosti je pro studenty prvních ročníků všech bakalářských studijních programů a specializací vyhlášeno děkanské volno, a to od 10:40 hod. do 14:00 hod.

  Účast studentů na slavnostní imatrikulaci je povinná pro studenty prezenční formy studia. Studenti se dostaví 30 minut před zahájením ve formálním, slavnostním oblečení.

  Srdečně Vás zve a na Vaši účast se těší

  doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.
  děkan EF TUL


 • 22
  září

  Diskuzní stůl ZELENÁ BUDOUCNOST

  ENGLISH VERSION BELLOW.

  Další z akcí pořádaných ku 30. výročí Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci je diskuzní stůl na téma ZELENÁ BUDOUCNOST. Tato diskuze propojí společenská, environmentální a ekonomická témata napříč svými spektry.

  Akce se bude konat ve čtvrtek 22. září 2022 v aule budovy G (Univerzitní náměstí, Liberec) a je určena pro naše studenty a absolventy, pro naše zaměstnance a partnery, ale i pro veřejnost. Účastníky ale prosíme o registraci. Akce bude také streamována online přes Facebookovou událost.

  Můžete se těšit na takové řečníky jako jsou:

  • Lada Martinková (Praktik system s.r.o.) - absolventka fakulty
  • Zdenka Studená (FLEXJOBS.CZ) - absolventka fakulty
  • Filip Gröshl (DPDHL) - absolvent fakulty
  • Tomáš Holomoucký (DB Schenker)
  • Leon Jakimič (Lasvit a.s.)
  • Miroslav Opa (Cegelec a.s.) - absolvent fakult
  • Michal Žák (Matematicko-fyzikální fakulta, UK)
   

  Program akce:

  • 13:00-14:00 – Prezence
  • 14:00-15:00 – Slavnostní zahájení děkanem EF TUL a vyzvaná přednáška klimatologa doc. Mgr. Michala Žáka, Ph.D.
  • 15:00-15:30 – Přestávka
  • 15:30-17:30 – Diskuzní stůl
  • 17.30 - 18.00 Přestávka
  • 18:00 – Začátek rautu a podvečerního programu

   

  > REGISTRACE ZDE <

   

  GREEN FUTURE

  Another event organized for the 30th anniversary of the Faculty of Economics of the Technical University of Liberec is a Discussion table on the topic GREEN FUTURE. This discussion will link social, environmental and economic topics across their spectrums.

  The event will take place on Thursday, 22 September 2022 in the auditorium of Building G (Univerzitní náměstí, Liberec) and is intended for our students and graduates, for our employees and partners, as well as for the public. However, participants are kindly requested to register. The event will also be streamed online via Facebook event.

   

  You can look forward to speakers such as:

  • Lada Martinková (Praktik system) - graduate of the faculty
  • Zdenka Studená (FLEXJOBS.CZ) - graduate of the faculty
  • Filip Gröshl (DPDHL) - graduate of the faculty
  • Tomáš Holomoucký (DB Schenker)
  • Leon Jakimič (Lasvit a.s.)
  • Miroslav Opa (Cegelec a.s.) - graduate of the faculty
  • Michal Žák (Faculty of Mathematics and Physics, Charles University)
   

  Event programme:

  • 13:00-14:00 – Presentation
  • 14:00-15:00 – Opening ceremony by the Dean of EF TUL and invited lecture by climatologist Mgr. Michal Žák, Ph.D.
  • 15:00-15:30 – Break
  • 15:30-17:30 – Discussion table
  • 17.30-18.00 - Break
  • 18:00 – Start of the buffet and evening programme

 • 20
  září

  Příští stanice svět | Festival příležitostí pro mladé

  Příští stanice svět | Festival příležitostí pro mladé

  Oslavte Evropský rok mládeže a stavte se 20. září 2022 v DZS na festival mezinárodních příležitostí pro mladé Příští stanice svět. Nachystané jsou pro vás workshopy, diskuze a přednášky se zajímavými hosty, ať už odborníky ve vzdělávání, kultuře, ekologii, realizátory mezinárodních projektů nebo absolventy zahraničních studií, stáží a dobrovolnictví. Hlavní stage večer roztančí známý hudebník Ventolin. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program. Další informace včetně programu a odkazu na registraci najdete na festivalových stránkách.

 • 15
  září

  Workshop KUTIL - Kreativní Techniky pro Udržitelný žIvot

  Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci za podpory dotačního fondu města Liberec pořádá workshop s akronymem KUTIL - Kreativní Techniky pro Udržitelný žIvot.

  „Nejen o pojmech a přístupech lidí k životnímu prostředí, ale i trénink kreativních technik používaných při řešení problémů, návrh a tvoření vlastního produktu s využitím plastového odpadu.“

  Kde: V budově „H“ Technické univerzity v Liberci Voroněžská 1329/13, Liberec I – Staré město
  3. patro, místnost H31

  Kdy: 12. až 15. 9. 2022 vždy od 15:30 do 19:00

  Pro koho: Pro zájemce z široké veřejnosti

  Registrace: Na e-mailu: kas@tul.cz

  Program: https://www.ef.tul.cz/fakulta/kancelar-analyz-a-studii/kancelar-analyz-a-studii

  Odborné garantky a přednášející: Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D., doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D., Ing. Ondřej Linhart, Ing. Petr Grof a další

  Spolufinancováno z Fondu kultury a cestovního ruchu 2022 – 5.1 Kulturní projekty na území města Liberec a Technickou univerzitou v Liberci.


 • 15
  září

  Logistic Idea Day Škoda Auto

  Hlavní partner EF TUl, společnost ŠKODA AUTO zve na Logistic Idea Day!

  Jedná se o obměnu dříve probíhajícího Inovačního dne v Logistice. Tentokrát se akce koná v novém formátu, po celý den a nově je pozvánka určena nejen kolegům a kolegyním z oblasti logistiky, ale i zástupcům a studentům středních a vysokých škol.

  Kdy: 15. 9. 2022, 9.00 - 16.30

  Kde: Online Teams (viz přiložené letáky)


 • 14
  září

  Workshop KUTIL - Kreativní Techniky pro Udržitelný žIvot

  Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci za podpory dotačního fondu města Liberec pořádá workshop s akronymem KUTIL - Kreativní Techniky pro Udržitelný žIvot.

  „Nejen o pojmech a přístupech lidí k životnímu prostředí, ale i trénink kreativních technik používaných při řešení problémů, návrh a tvoření vlastního produktu s využitím plastového odpadu.“

  Kde: V budově „H“ Technické univerzity v Liberci Voroněžská 1329/13, Liberec I – Staré město
  3. patro, místnost H31

  Kdy: 12. až 15. 9. 2022 vždy od 15:30 do 19:00

  Pro koho: Pro zájemce z široké veřejnosti

  Registrace: Na e-mailu: kas@tul.cz

  Program: https://www.ef.tul.cz/fakulta/kancelar-analyz-a-studii/kancelar-analyz-a-studii

  Odborné garantky a přednášející: Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D., doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D., Ing. Ondřej Linhart, Ing. Petr Grof a další

  Spolufinancováno z Fondu kultury a cestovního ruchu 2022 – 5.1 Kulturní projekty na území města Liberec a Technickou univerzitou v Liberci.


 • 13
  září

  Workshop KUTIL - Kreativní Techniky pro Udržitelný žIvot

  Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci za podpory dotačního fondu města Liberec pořádá workshop s akronymem KUTIL - Kreativní Techniky pro Udržitelný žIvot.


  „Nejen o pojmech a přístupech lidí k životnímu prostředí, ale i trénink kreativních technik používaných při řešení problémů, návrh a tvoření vlastního produktu s využitím plastového odpadu.“

  Kde: V budově „H“ Technické univerzity v Liberci Voroněžská 1329/13, Liberec I – Staré město
  3. patro, místnost H31

  Kdy: 12. až 15. 9. 2022 vždy od 15:30 do 19:00

  Pro koho: Pro zájemce z široké veřejnosti

  Registrace: Na e-mailu: kas@tul.cz

  Program: https://www.ef.tul.cz/fakulta/kancelar-analyz-a-studii/kancelar-analyz-a-studii

  Odborné garantky a přednášející: Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D., doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D., Ing. Ondřej Linhart, Ing. Petr Grof a další

  Spolufinancováno z Fondu kultury a cestovního ruchu 2022 – 5.1 Kulturní projekty na území města Liberec a Technickou univerzitou v Liberci.


 • 12
  září

  Workshop KUTIL - Kreativní Techniky pro Udržitelný žIvot

  Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci za podpory dotačního fondu města Liberec pořádá workshop s akronymem KUTIL - Kreativní Techniky pro Udržitelný žIvot.

  „Nejen o pojmech a přístupech lidí k životnímu prostředí, ale i trénink kreativních technik používaných při řešení problémů, návrh a tvoření vlastního produktu s využitím plastového odpadu.“

  Kde: V budově „H“ Technické univerzity v Liberci Voroněžská 1329/13, Liberec I – Staré město
  3. patro, místnost H31

  Kdy: 12. až 15. 9. 2022 vždy od 15:30 do 19:00

  Pro koho: Pro zájemce z široké veřejnosti

  Registrace: Na e-mailu: kas@tul.cz

  Program: https://www.ef.tul.cz/fakulta/kancelar-analyz-a-studii/kancelar-analyz-a-studii

  Odborné garantky a přednášející: Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D., doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D., Ing. Ondřej Linhart, Ing. Petr Grof a další

  Spolufinancováno z Fondu kultury a cestovního ruchu 2022 – 5.1 Kulturní projekty na území města Liberec a Technickou univerzitou v Liberci.


 • 22
  červen

  Výjezd zaměstnanců EF TUL

  Celodenní výjezdní akce pro zaměstnance a doktorandy naší fakulty, která je pořádaná ku příležitosti 30. výročí založení EF TUL.

  Prosím ty zaměstnance a doktorandy, kteří ještě online registraci nevyplnili, aby tak učinili nejpozději do pátku 17. června 2022.

  Odkaz na registraci naleznete pod tímto odkazem.

« 1 2 3 4 5 6 11 21 30 40 »
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr