Přihlásit
mojeŠKOLA 03 04 05 06

22. 9. 2022: Diskuzní stůl ZELENÁ BUDOUCNOST

English version bellow.

Další z akcí pořádaných ku 30. výročí Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci je diskuzní stůl na téma ZELENÁ BUDOUCNOST. Jak se propojují společenská, environmentální a ekonomická témata napříč svými spektry?

Můžete se těšit na takové řečníky jako jsou Miroslav Opa (Cegelec), Leon Jakimič (LASVIT), Zdenka Studená (FlexJobs), Filip Gröschl (DPDHL), Tomáš Holomoucký (DB Schenker) a mnoho dalších.

Která témata budou diskutována?

 • Green - Smart - Business
 • Řízení lidských zdrojů a technologické změny
 • Tradice - Inovace - Podnikání
 • IT a kybernetická bezpečnost
 • Energetika a distribuční sítě
 • Energetika a průmysl
 • Logistika a udržitelnost
 • Odpad jako zdroj
 • Klima

Program akce:

 • 13:00-14:00 – Prezence
 • 14:00-15:00 – Slavnostní zahájení děkanem EF TUL a vyzvaná přednáška klimatologa Mgr. Michala Žáka, Ph.D.
 • 15:00-15:30 – Přestávka
 • 15:30-17:30 – Diskuzní stůl

 

GREEN FUTURE

Another event organized for the 30th anniversary of the Faculty of Economics of the Technical University of Liberec is a discussion table on the topic GREEN FUTURE. How do social, environmental and economic topics interconnect across their spectrums?

You can look forward to such speakers as Miroslav Opa (Cegelec), Leon Jakimič (LASVIT), Zdenka Studená (FlexJobs), Filip Gröschl (DPDHL), Tomáš Holomoucký (DB Schenker) and many others.

Which topics will be discussed?

 • Green - Smart - Business
 • Human resource management and technological change
 • Tradition - Innovation - Entrepreneurship
 • IT and Cybersecurity
 • Energy and distribution networks
 • Energy and Industry
 • Logistics and Sustainability
 • Waste as a resource
 • Climate

Event programme:

 • 13:00-14:00 - Presentation
 • 14:00-15:00 - Opening ceremony by the Dean of EF TUL and invited lecture by climatologist Mgr. Michal Žák, Ph.D.
 • 15:00-15:30 - Break
 • 15:30-17:30 - Discussion table

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr