Přihlásit

doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.

doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPE): zástupce vedoucího katedry
Akademický senát EF (SEF): člen AS

E-mail:
petra.rydvalova@tul.cz
Kancelář:
H744
Tel.:
+420 48535 2241
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
ru
Publikace
 • RYDVALOVÁ, P., DEMEL, J., SKRBKOVÁ, D. a KAŠPAROVÁ, P. Kultivace partnerství mezi univerzitním a podnikatelským prostředím - Zpráva z diskuzního stolu Národní start-up a spin-off prostředí., 2020
 • ANTLOVÁ, K., RYDVALOVÁ, P. a LAMR, M. THE ROLE OF THE YOUNG GENERATION IN FAMILY BUSINESSES Digitalized Economy, Society and Information Management 1. vyd. Linz: Trauner Verlag, 2020 S. 133-140. ISBN: 978-3-99062-958-1.
 • ANTLOVÁ, K. a RYDVALOVÁ, P. Vitality And Continuity of Family Businesses Journal of Business Economics and Management Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2020, roč. 21, č. 5. S. 1432-1450. ISSN: 1611-1699.
 • MARŠÍKOVÁ, K. aj. A Good Practice Guide To Managing Human Resources in Regional SMEs Huddersfield, UK: University of Huddersfield Press, 2019 ISBN: 978-1-86218-167-0.
 • ŠMÍDA, J., RYDVALOVÁ, P. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Rodinné podniky v obcích České republiky 1 : 500000. : , 2017.
 • RYDVALOVÁ, P. aj. Typologie a hodnocení vitality rodinného podnikání Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 ISBN: 978-80-7494-352-2.
 • RYDVALOVÁ, P. aj. Typologie a vitalita rodinného podnikání (Znalostní portál) [software]. Dostupné z: http://rodpod.tul.cz/.
 • ANTLOVÁ, K., RYDVALOVÁ, P. a LAMR, M. Vztah studentů k podnikání 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 ISBN: 9788074943799.
 • RYDVALOVÁ, P., KARHANOVÁ HORYNOVÁ, E. a ZBRÁNKOVÁ, M. Family business as source of municipality development in the Czech Republic Amfiteatru Economic Bucharest: Academy of Economic Studies, 2016, roč. 18, č. 41. S. 168-183. ISSN: 1582-9146.
 • ANTLOVÁ, K. a RYDVALOVÁ, P. Report for the Czech Republic (2016) Student Entrepreneurship in the Czech Republic Faculty of Economics Technical University of Liberec Czech Republic [souhrnná výzkumná zpráva].
 • RYDVALOVÁ, P. aj. Rodinné podnikání - zdroj rozvoje obcí 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 ISBN: 978-80-7494-245-7.
 • RYDVALOVÁ, P. a ŽIŽKA, M. Influence of Clusters on the Intensity of Innovation Outputs Amfiteatru Economic 1. vyd. Bucharest: The Bucharest Academy of Economic Studies, 2014, roč. 16, č. 37. S. 994 – 1012. ISSN: 1582-9146.
 • PITTNEROVÁ, R. a RYDVALOVÁ, P. Networking pro výzkum a inovace 1. vyd. Liberec: VÚTS, 2014 ISBN: 978-80-87184-47-9.
 • ŠLAICHOVÁ, E., RYDVALOVÁ, P. a ABSOLON, T. Softwarová aplikace pro vyhodnocení inovačních aktivit firem znalostních odvětví v ČR [software]. Dostupné z: http://ilex.kin.tul.cz/~petra.rydvalova/inoeval.zip.
 • ŽIŽKA, M. aj. Hospodářský rozvoj regionů 1. vyd. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013 ISBN: 978-80-7431-131-4.
 • RYDVALOVÁ, P. a PITTNEROVÁ, R. Výběr potenciálních partnerů ze sklářského odvětví ČR pro zapojení do RP EU E+M Ekonomie a Management 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, roč. 16, č. 1. S. 69 – 79. ISSN: 1212-3609.
 • RYDVALOVÁ, P. a PITTNEROVÁ, R. Czech participation in projects financed from the european framework programmes ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 S. 150 – 161. ISSN: 1803-9782.
 • RYDVALOVÁ, P. a HOTAŘ, V. Podnikání ve sklářství (Inovace jako cesta z krize) 1. vyd. Liberec: Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 2012 ISBN: 978-80-87184-28-8.
 • ŽIŽKA, M. a RYDVALOVÁ, P. Redevelopment Strategy on Brownfields Sites in the Czech Republic Reclaiming Brownfields. A Comparative Analysis of Adaptive Reuse of Contamined Properties 1. vyd. Farnham: Ashgate Publishing, 2012 S. 89 – 120. ISBN: 978-1-4094-4958-4.
 • RYDVALOVÁ, P. Výzkumné šetření inovačního potenciálu firem vybraného odvětví a regionu MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce 1. vyd. Liberec: Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 2012 S. 64-84. ISBN: 978-80-87184-39-4.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr