overlay

Pro veřejnost

Naše fakulta aktivně navazuje spolupráci se zástupci jak ze soukromého sektoru, tak ze sektoru veřejného. Systém komunikace s absolventy se nyní řeší na meziuniverzitní úrovni a bude se brzy revitalizovat.

Čtyřikrát ročně vychází fakultní newsletter s názven NEFsletter. Prohlédnout si jeho starší vydání a případně se přihlásit k odběru můžete níže.

Aktivitu fakulty můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn. Pravidelně o naší fakultě také vychází články v univerzitním magazínu T-UNI.


 


 

Oddělení vnějších vztahů a vztah s veřejností

Vztah s veřejností má na starosti Oddělení s vnějšími vztahy, které vede proděkan/ka pro vnější záležitosti a které se zaměřuje svou činnost na následující oblasti:

Kontaktní osoba Pozice Kancelář  Email

Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy H636 jaroslav.demel@tul.cz

 

KONTAKT:

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Oddělení vnějších vztahů
Voroněžská 13
460 01 Liberec 1

 

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY