Přihlásit

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPE): člen katedry
Oddělení grantové podpory (OGP): člen(ka) oddělení
Oddělení technické podpory (OTP): vedoucí oddělení

E-mail:
pavla.svermova@tul.cz
Kancelář:
L04008, H07037
Tel.:
+420 48535 3665, 48535 2346, mobile: 777 863 422
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
angličtina, němčina
Konzultační hodiny
LS 2022/2023: PA 09:00 - 10:00 hodin. PO, ČT budova "L"; ÚT, ST a PA budova "H".
Specializace

CXI TUL - Vedoucí Oddělení informační podpory a analýz. OGP - Mezinárodní VaV projekty.

EF KPE TUL - Společenská odpovědnost firem, management inovací, MSP.

 

Dosažené vzdělání

Ph.D.–TUL, Hospodářská fakulta, obor studia: Organizace a řízení podniků;

Ing.–TUL, Hospodářská fakulta, obor studia: Podniková ekonomika

 

Další funkce

-

Publikace
 • MARŠÍKOVÁ, K., ŠVERMOVÁ, P., MYSLIVCOVÁ, S. a MACHÁČKOVÁ, V. Personální marketing a budování značky zaměstnavatele 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 ISBN: 978-80-7494-382-9.
 • ŠVERMOVÁ, P. a ORTOVÁ, M. The Issues of Regional Development of the Kingdom of Sweden and the Czech Republic Acta Academica Karviniensia 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2013 S. 153 – 162. ISSN: 1212-415X.
 • ŠVERMOVÁ, P. Expected Net Present Value -- Instrument for Profitable Investment ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 1803-9782.
 • ŠVERMOVÁ, P. Instrument of Regional Disparities Reduction - RFID Technologies in Tourism Development Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 S. 392 – 401. ISBN: 978-80-7372-755-0.
 • JÁČ, I. aj. The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment 1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011 ISBN: 978-3-8473-1124-9.
 • ORTOVÁ, M. a ŘEHOŘOVÁ, P. Economic Development of Municipalities Depending on Project Management and Territorial Planning Journal of Competitiveness 1. vyd. Zlín: Journal of Competitiveness, 2010 S. 14 – 28. ISSN: 1804-171X.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. Education and Gender Equity , 2010 S. .
 • ŘEHOŘOVÁ, P. Education and Gender Equity: Evidence from the Czech Republic and UK , 2010 S. .
 • ŘEHOŘOVÁ, P., ŠTICHHAUEROVÁ, E. a JOKL, J. Genderová problematika v praxi. Komparace vyspělých tržních ekonomik a ČR 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010 ISBN: 9788073726515.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. a JOKL, J. Genderová rovnost v Evropské unii Acta Academica Karviniensia 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2010 S. 215 – 225. ISSN: 1212-415X.
 • JÁČ, I. aj. Jedinečnost obce v regionu 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010 ISBN: 9788074310386.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. Lidský kapitál z pohledu akčního plánu implementace rovnosti mužů a žen do firem , 2010 S. .
 • URBÁNEK, V., MARŠÍKOVÁ, K. a ŘEHOŘOVÁ, P. Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání: komparace očekávaných a reálných výdělků II 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010 ISBN: 9788073726973.
 • ŘEHOŘOVÁ, P., MARŠÍKOVÁ, K. a URBÁNEK, V. Terciární vzdělání jako složka Indexu genderové spravedlnosti E+M Ekonomie a Management 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, roč. 1, č. 1. S. 37-45. ISSN: 1212-3609.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr