Přihlásit

Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.

Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.
Katedra ekonomické statistiky (KSY): tajemník katedry

E-mail:
karina.benetti@tul.cz
Kancelář:
H06034
Tel.:
+420 48535 2347
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
angličtina, němčina, španělština
Konzultační hodiny
V ZS AR 2022/23 každé úterý 14:20-15:50, dále dle předchozí dohody e-mailem, online. Dne 6.12.2022 jsou konzultace zrušeny.
Specializace

regulace finančních trhů se zaměřením na pojišťovnictví, finanční a pojistná matematika, statistika.

Dosažené vzdělání

Září 2014:  SMA Vídeň, absolvování modulu „Key Account Managment“ v rámci MBA – certifikát (absolvováno v němčině)

2013: Trénink komunikace v oblasti vědy a výzkumu v rozsahu 40 hodin (certifikát, AZ-DIALOG s. r. o.)

2011–2013:  Kurz vysokoškolské pedagogiky, CDV TUL (certifikát)

2010: Certifikát na LMS systémy, především Moodle, Technische Universität Dresden ve spolupráci s EF TUL

2008–2011: Doktorské studium na Technické univerzitě v Liberci, Hospodářské fakultě / Ekonomické fakultě, program: Hospodářská politika a správa, obor: Pojišťovnictví

2009–2010: Bakalářské studium na Technické univerzitě v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, studijní program: Pedagogika, obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost  

2005–2007: Navazující studium na Technické univerzitě, Hospodářské fakultě, program: Hospodářská politika a správa, obor: Pojišťovnictví

2002–2005: Bakalářské studium na Technické univerzitě, Hospodářské fakultě, program: Hospodářská politika a správa, obor: Pojišťovnictví

Publikace
 • TATEK BENETTI, K. Corporate Banruptcies: Current Development in the Czech Republic. The 14th International Days of Statistics and Economics 1. vyd. Prague: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2021 S. 88-96. ISBN: 978-80-87990-22-3.
 • TATEK BENETTI, K. a KATARINA, I. Proceedings of the 12th International Scientific Conference: European Forum of Entrepreneurship 2019 Proceedings of the 12th International Scientific Conference NEWTON College, 2020 S. 16-26. ISBN: 978-80-907435-7-1.
 • TATEK BENETTI, K., ELSAYED, M. M., SOLIMAN, A. a KHALIL, D. Credibility Modelling for Extreme Losses of Natural Hazards in the Czech Republic: An Acturaioal Approach Liberec Economic Forum. Proceedings of the 14th International Conference. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 81-92. ISBN: 978-80-7494-482-6.
 • TATEK BENETTI, K. Challenges of Corporate Risk Management After the Global Financial Crisis Sustainable Growth and Development of Economic Systems 1. vyd. Springer International Publishing, 2018 S. 3-12. ISBN: 978-3-030-11754-2, ISSN: 1431-1933.
 • TATEK BENETTI, K. Corporate Bankruptcies in the Czech Republic: The Development Over the Last Decade European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018 S. 32-38. ISBN: 978-80-210-8980-8.
 • TATEK BENETTI, K. Life Insurance in the Czech Republic: New Challenges? European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018 S. 24-31. ISBN: 978-80-210-8980-8.
 • TATEK BENETTI, K. New Trends in (Un)Insurability of Risks Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture Graz: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2018 S. . ISBN: 9788680194134.
 • TATEK BENETTI, K. The Development of Bankruptcies of Companies in the Czech Republic The 12th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 6-8 1. vyd. Prague: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018 S. 144-152. ISBN: 978-80-87990-14-8.
 • TATEK BENETTI, K. Company Bankruptcies: the Overall Development in the Czech Republic, Including Comparison of Its Development by the Regions The 11th International Days of Statistics and Economics. 1. vyd. Prague: University of Economics, 2017 S. 97-104. ISBN: 978-80-87990-12-4.
 • TATEK BENETTI, K. The Development of Gross Premiums Written in Life Insurance in the Czech Republic 14th International Scientific Conference on European Financial Systems 2017 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017 S. 15-22. ISBN: 978-80-210-8609-8.
 • TATEK BENETTI, K. Changes in Corporate Culture under Diversity Management 3rd International Conference: Economics and Business Management in the 21st Century 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2016 S. . ISBN: 978-80-248-3983-7.
 • TATEK BENETTI, K. Natural Disasters in the Czech Republic and Their Impact on Regional Development. In Proceedings of the Articles from the 7th Annual International Scientific Conference "Region in the development of society 2016". 1. vyd. Brno: Mendel University of Brno, 2016 S. . ISBN: 978-80-7509-459-9.
 • TATEK BENETTI, K. The Influence of Catastrophic Risks Realization to The Insurance Markets. Proceedings of the 4th International Scientific Conference 1. vyd. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2016 S. 20-25. ISBN: 978-80-554-1234-4, ISSN: 1339-9071.
 • TATEK BENETTI, K. Natural Disasters and their Impact on Long-term Growth European Financial Systems 2015 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015 S. 28-37. ISBN: 978-80-210-7962-5.
 • TATEK BENETTI, K. (Not)effectiveness of Implementation of the Principle PPP in the Dimension of Regional Development Proceedings of the articles in PDF format from the 6th annual international scientific conference "Region in the development of society 2014" 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014 S. 596-605. ISBN: 978-80-7509-139-0.
 • KUBOVÁ, P. a TATEK BENETTI, K. Financial Solutions of Natural Disasters in the Czech Republic for Maintaining the Financial Health of Municipalities and Regions in the Czech Republic Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014 S. 587-595. ISBN: 978-80-7509-139-0.
 • KUBOVÁ, P. a TATEK BENETTI, K. Analysis of Development of Public Environmental Protection Expenditures in the Czech Republic Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 4. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013 S. 1674 – 1682. ISBN: 978-80-87952-00-9.
 • TATEK BENETTI, K. a ŠTIBRÁNYIOVÁ, L. Complexity of the Regulatory Environment of Financial Markets in the Eu Focusing on Insurance Market Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2013 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013 S. 731 – 740. ISBN: 978-80-87952-00-9.
 • KOBÍK VALIHOROVÁ, A. a TATEK BENETTI, K. Integrace evropských finančních trhů: Identifikace, klasifikace a analýza faktorů ovlivňujících integraci vybraných segmentů finančního sektoru České republiky 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013 ISBN: 978-80-7372-935-6.
 • KUBOVÁ, P. a TATEK BENETTI, K. Polluter Pays Principle in the Czech Republic in the Context of Public Environmental Protection Expenditures European Financial Systems 2013, Proceedings of the 10th International Scientific Conference 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2013 S. 181 – 188. ISBN: 978-80-210-6294-8.
 • TATEK BENETTI, K. a KOBÍK VALIHOROVÁ, A. Regulatory Framework of Financial Conglomerates in Europe ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013 S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 1803-9782.
 • TATEK BENETTI, K. a ŠTIBRÁNYIOVÁ, L. Statistical Analysis of Insurance Market in the Czech Republic by Using Gross Premium Written of Non-life Insurance in 1995-2012 ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013 S. 159 – 167. ISSN: 1803-9782.
 • BÖHM, A. a TATEK BENETTI, K. The Paradigm of Regulation of Financial Markets and Its Criticism International Symposium: The Economic Crisis: Time for a Paradigm Shift 1. vyd. Valencia: Universitat de Valencia - Facultat d'Economia, 2013 S. 24 – 35. ISBN: 9788890824210.
 • TATEK BENETTI, K. The Analysis of Available and Required Solvency Margin of Non-Life Insurance in the Frame of the Czech Insurance Market at Years 2004 to 2011 ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 S. 114 – 121. ISSN: 1803-9782.
 • TATEK BENETTI, K. Time Series Analysis and their Development Prediction of Gross Premium Written of Liability Insurance of Employers For Work Injuries and Occupational Diseases in the Frame of the Czech Insurance Market ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 S. 122 – 131. ISSN: 1803-9782.
 • TATEK BENETTI, K. Solvency II: New Regulation for Risk Management in Insurance Companies , 2011 S. .
 • TATEK BENETTI, K. Time Series Analysis and Their Development Prediction of Gross Premium Written of Agricultural Insurance in the Frame of the Czech Insurance Market (Members of ČAP and insurance company Agra, o. s.) ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 S. 239 – 249. ISSN: 1803-9782.
 • BÖHM, A. a TATEK BENETTI, K. Pojišťovnictví a regulace finančních trhů 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010 ISBN: 9788074310355.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr