Přihlásit

prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
Katedra ekonomie (KEK): člen katedry

E-mail:
jiri.kraft@tul.cz
Kancelář:
H08035
Tel.:
+420 48535 2377
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
ruština, němčina
Konzultační hodiny
Po ukončení zkoušení ve vypsaném zkouškovém termínu a po předchozí dohodě.
Specializace

mikroekonomie, světová ekonomika

Dosažené vzdělání

2002 prof., TUL, Ekonomická fakulta, obor: podniková ekonomika a management

1997 doc., VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, obor: národní hospodářství
1989 CSc., UK Praha, Filozofická fakulta, obor: politická ekonomie

1979 Ing., VŠE v Praze, Fakulta národohospodářská, obor: politická ekonomie

Další funkce

Člen řešitelského týmu výzkumného projektu TAČR FW01010348: "JAWA EL NICO"

Člen řešitelského týmu výzkumného projektu TAČR TL01000303: "Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021+"

Řešitel výzkumného projektu TAČR TD020047: "Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit"

Člen řešitelského týmu výzkumného projektu - "Regionální rozvoj ČR v kontextu nástupu 4. průmyslové revoluce"

Publikace
 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. Regionální kapacita poptávky po elektromotocyklech v České republice In Klímová, V., Žítek, V. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2021 S. 338-345. ISBN: 978-80-210-9896-1.
 • KRAFT, J. Vybrané souvislosti tržních struktur, tvorby bohatství a investic v krajích České republiky v období Průmyslu 4.0 Proceedings of the15th International Conference Liberec Economic Forum 2021 Liberec: TUL, 2021 S. 287-296. ISBN: 978-80-7494-578-6.
 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. Přináší regionu větší kapitálová vybavenost práce vyšší mzdu? Případ českých regionů. XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020 S. 17-24. ISBN: 978-80-210-9610-3.
 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. DICHOTOMIE CÍLŮ EU V OBLASTI ENERGETIKY A ODLIŠNOSTI PŘI JEJICH NAPLŇOVÁNÍ ČLENSKÝMI ZEMĚMI XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Kurdějov, 13. - 15. června 2018 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019 S. 656-661. ISBN: 978-80-210-8969-3.
 • KRAFT, J., ZAJCEV, A. a ZAJCEV, A. Influence of Implementation of the Lean Production Concept on Development of Market Structures Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019 Liberec: TUL v Liberci, 2019 S. 361-368. ISBN: 978-80-7494-482-6.
 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. Metropole jako Fenomény soudržnosti regionů: případ Prahy a Brna Masarykova univerzita, Ekonomicko -správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko -správní fakulta, 2019 S. 11-19. ISBN: 978-80-210-9268-6.
 • KRAFT, J. a ZAJCEV, A. Globalnyje izmenenija ekonomičeskogo prostranstva i razvitije innovacionnych proizvodstv b zslobijach mirovoj turbulentnosti Voprosy innovacionnoj ekonomiky 8. vyd. Moskva: Kreativnaja ekonomika, 2018 S. 185-196. ISSN: 2222-0372.
 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. The Relationship between Pro-Innovation Factors and the Performance of the European Union Member States and their Regions Engineering Economics 29. vyd. Litva: Publishing House Technologija, 2018, roč. 29, č. 4. S. 424-433. ISSN: 1392-2785.
 • KRAFT, J. a ZAJCEV, A. Повышение эффективности функционирования высокотехнологичного предприятия в условиях ограниченности рынка труда Creative Economy 5. vyd. Moskva: BIBLIO-GLOBUS Publishing House, 2017, roč. 11, č. 5. S. 625-636. ISSN: 1994-6929.
 • KRAFT, J., ZAJCEV, A. a ZAJCEV, V. Discovering the Lean Production Secrets on the Verge of Industry 4.0 Liberec 2017: Technická univerzita v Liberci, 2017 ISBN: 978-80-7494-392-8.
 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. Does the Form of Smes Aid Determine Its Impact? XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masaryk university, 2017 S. 170-177. ISBN: 978-80-210-8586-2.
 • KRAFT, J. a SZENCZI, K. Economic context of european subsidies and their impact on regional economic disparities on the example of the Czech Republic E+M Ekonomie a Management 2. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2017, roč. 20, č. 2. S. 65-76. ISSN: 1212-3609.
 • KOCOUREK, A., KRAFT, J. a BEDNÁŘOVÁ, P. Ekonomie I 10. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 ISBN: 978-80-7494-359-1.
 • KRAFT, J. a ZAJCEV, A. The Impact of the Human Resources Deficit on the Development of a High-Technology Enterprise Liberec Economic Forum 2017 Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. 171-178. ISBN: 978-80-7494-349-2.
 • KRAFT, J. Глобализация и развитие инновационной системы национальной экономики Voprosy innovacionnoj ekonomiki 5. vyd. Moskva: Krativnaja ekonomika, 2016, roč. 5, č. 3. S. 79-94. ISSN: 2222-0372.
 • KRAFT, J. Analysis of changes in selected market structures in relation to economic success Engineering Economics 1. vyd. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2016, roč. 27, č. 1. S. 32-38. ISSN: 1392-2785.
 • KRAFT, J. Analysis of changes in selected market structures in relation to economic success Engineering Economics Litva: Publishing House Technologija, 2016, roč. 27, č. 1. S. 32-38. ISSN: 1392-2785.
 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. Regionální rozložení proinovačních zdrojů v České republice a jejich vazba na výkonnost XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masaryk university, 2016 S. 273-281. ISBN: 978-80-210-8272-4.
 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. Regionální rozložení proinovačních zdrojů v České republice a jejich vazba na výkonnost Masarykova Univerzita, ekonomicko -správní fakulta, katedra regionální ekonomie a správy 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2016 S. 273-281. ISBN: 978-80-210-8272-4.
 • KRAFT, J. Глобализация и развитие инновационной сыстемы национой экономики Russian Journal of Innovation Economics Rusko: BIBLIO-GLOBUS Publishing House, 2015 S. 79-94. ISSN: 2222-0372.
 • KRAFT, J. a ZAJCEV, A. Developing the Competitive Environment During the Interaction of the State And Market Participants in the Conditions of the Economic Instability Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015 S. 56-64. ISBN: 978-80-7494-225-9.
 • KRAFT, J. Intervention into the Development of Currency Exchange Rates and Prosperity of Economy Scientific Papers of University of Pardubice 35. vyd. Pardubice: University of Pardubice, 2015 S. 79-88. ISSN: 1211-555X.
 • KRAFT, J. aj. Regionální cenové hladiny v ČR - teorie, metodika a praxe 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 ISBN: 978-80-7494-263-1.
 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. Relationship between the Consumption and the Capital Involvement in Central and Eastern European Countries 5th Central European Conference in Regional Science International Conference Proceedings 1. vyd. Košice: Technical University of Košice, 2015 S. 450-460. ISBN: 978-80-553-2015-1.
 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. Vzájemná vazba mezi RCI, mírou urbanizace a trhem práce XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sboník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015 S. 245-251. ISBN: 978-80-210-7861-1.
 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. Jsou regiony ČR z hlediska mezd a platů homogenní? Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014 S. 278-285. ISBN: 978-80-210-6840-7.
 • KOCOUREK, A., BEDNÁŘOVÁ, P. a KRAFT, J. Mikroekonomie II, 2013
 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. Innovation-globalization-growth (selected Realtions) Engineering Economics 23. vyd. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2012, roč. 4, č. 23. S. 395 – 405. ISSN: 1392-2785.
 • KRAFT, J. a FÁREK, J. Světová ekonomika v epoše globálních změn 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 ISBN: 978-80-7372-910-3.
 • KRAFT, J. Market Structures and Macroeconomic Reality Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 S. 252 – 259. ISBN: 978-80-7372-755-0.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr