Přihlásit

PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D.

PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D.
Katedra cizích jazyků (KCJ): člen katedry

E-mail:
irena.vlckova@tul.cz
Kancelář:
H731
Tel.:
+420 48535 2231
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
němčina, francouzština, ruština, angličtina
Konzultační hodiny
Úterý: 12:00 - 12:30, Středa: 14:00 - 15:00 a vždy po předchozí domluvě e-mailem.
Specializace

Německý odborný jazyk

Dosažené vzdělání

Pedagogická fakulta UK v Praze (Ph.D.)
Pedagogická fakulta UK v Praze (PaedDr.)
Filozofická fakulta UK Praha (Mgr.) obor: český jazyk - německý jazyk
Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem (Mgr.) obor: český jazyk - německý jazyk

Státní  ústav těsnopisný v Praze, Státní zkouška: z kanc. psaní strojem se zvýšenou rychlostí
Státní ústav těsnopisný v Praze, Státní zkouška z kanc. těsnopisu ve zvýšené rychlosti

Publikace
 • VLČKOVÁ, I. E-Learning im Curriculum Wirtschaftsdeutsch Heterogenität in Lernsituationen 1. vyd. Bozen-Bolzano: University Press, 2016 S. 179-194. ISBN: 978-88-6046-086-8.
 • NEUMANNOVÁ, H. a VLČKOVÁ, I. Zkouška WiDaF® Basic a WiDaF® jako měřítko jazykových kompetencí při vstupu do praxe. ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016 S. 24-30. ISSN: 1803-9782.
 • VLČKOVÁ, I. Elektronická média ve výuce cizích jazyků 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 ISBN: 978-80-7494-199-3.
 • VLČKOVÁ, I. a NEUMANNOVÁ, H. Inovace sylabů a nové standardy v závěrečných jazykových testech – projekt IMPACT ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 S. 86-95. ISSN: 1803-9782.
 • VLČKOVÁ, I. Inovace v jazykovém vzdělávání – elektronické opory 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 ISBN: 978-80-7494-198-6.
 • VLČKOVÁ, I. Teaching Business German Online EDULEARN14 PROCEDINGS 1. vyd. Barcelona: IATED Academy, 2014 S. 4700 – 4709. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117.
 • VLČKOVÁ, I. Innovative Unterrichtsformen im DaF-Unterricht an der Technischen Universität Liberec: Teilergebnisse einer Unfrage unter Studierenden ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013 S. 171 – 180. ISSN: 1803-9782.
 • VLČKOVÁ, I. Hodnocení kurzů projektu VIP z pohledu praktického využití ve výuce na středních školách ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 S. 113 – 124. ISSN: 1803-9782.
 • NEUMANNOVÁ, H. a VLČKOVÁ, I. Web 2.0 - Technologien im Sprachunterricht. Fertigkeitsorientierte Szenarien 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 ISBN: 9788073728885.
 • VLČKOVÁ, I. Business German Online ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 S. 174 – 180. ISSN: 1803-9782.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr