Přihlásit

PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.

PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.
Katedra cizích jazyků (KCJ): vedoucí katedry
Akademický senát EF (SEF): člen AS

E-mail:
helena.neumannova@tul.cz
Kancelář:
H07022
Tel.:
+420 48535 2321
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
němčina, francouzština, ruština
Konzultační hodiny
středa 11:00 – 12:30 (doporučuji předchozí dohodu emailem)
Specializace

odborný jazyk – hospodářská němčina

Dosažené vzdělání

Pedagogická fakulta UK v Praze (Ph.D.), Pedagogická fakulta UK v Praze (PaedDr.), Filozofická fakulta UK Praha (Mgr.) obor: český jazyk–německý jazyk, Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, (Mgr.) obor: český jazyk–německý jazyk.

Další funkce

- členka redakční rady (editorka) časopisu ACC JOURNAL - http://acc-ern.tul.cz/acc-journal 
- koordinátorka Akademického koordinačního střediska v ERN (ACC)  - http://acc-ern.tul.cz (akademická spolupráce mezi vysokými školami v rámci Euroregionu Nisa)

- členka CASAJC - Česká a slovenská asociace jazykových center
- soudní znalkyně v oboru překlady a tlumočení – ověřování úředních listin, soudní tlumočení (NJ)

Publikace
 • NEUMANNOVÁ, H. Spolupráce vysokých škol v Euroregionu Nisa v rámci Akademického koordinačního střediska v ERN (ACC) a její perspektivy. Udržitelný rozvoj polsko-českého příhraničí 1. vyd. Zgorzelec: Wydawnictwo naukowe GSP, 2018 S. . ISBN: 978-83-944317-6-1.
 • NEUMANNOVÁ, H. TSCHECHISCH-POLNISCHER WORKSHOP ALS MOTIVATION ZUM REGIONALEN UNTERNEHMERTUM. BERICHT ÜBER DIE PROJEKTUMSETZUNG. ACC JOURNAL 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. 223-226. ISSN: 1803-9782.
 • NEUMANNOVÁ, H. a VLČKOVÁ, I. Zkouška WiDaF® Basic a WiDaF® jako měřítko jazykových kompetencí při vstupu do praxe. ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016 S. 24-30. ISSN: 1803-9782.
 • VLČKOVÁ, I. a NEUMANNOVÁ, H. Inovace sylabů a nové standardy v závěrečných jazykových testech – projekt IMPACT ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 S. 86-95. ISSN: 1803-9782.
 • NEUMANNOVÁ, H. Foreign Language Study and Online Tests EDULEARN14 PROCEDINGS 1. vyd. Barcelona: IATED Academy, 2014 S. 4710 – 4714. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117.
 • NEUMANNOVÁ, H. Online Tests in Language Teaching Acta Academica Karviniensia 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013 S. 42 – 47. ISSN: 1212-415X.
 • NEUMANNOVÁ, H. In der Grenzregion: Dimensionen fachlicher und wissenschaftlicher Kommunikation 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2012 ISBN: 978-3-631-63900-9.
 • NEUMANNOVÁ, H. a VLČKOVÁ, I. Web 2.0 - Technologien im Sprachunterricht. Fertigkeitsorientierte Szenarien 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 ISBN: 9788073728885.
 • NEUMANNOVÁ, H. Zkvalitňování cizojazyčného vzdělávání na vysokých školách v České republice v rámci projektu podpořeného ESF ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 S. 132 – 138. ISSN: 1803-9782.
 • NEUMANNOVÁ, H. K dílčím výsledkům dotazníkového šetření - jazykové kompetence doktorandů v německé části ERN ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 S. 94 – 100. ISSN: 1803-9782.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr