Přihlásit

Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.

Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPE): vedoucí katedry

E-mail:
eva.stichhauerova@tul.cz
Kancelář:
H738
Tel.:
+420 48535 2363
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
anglický a německý
Konzultační hodiny
ZS 2022/23: Pondělí 14,00-15,00; úterý 10:30-11:30. V týdnu od 2.1.2023 konzultace po předešlé domluvě e-mailem přes Google Meet ONLINE..
Specializace

Úvod do managementu, Exaktní metody v managementu, Nauka o podniku

Dosažené vzdělání

TU v Liberci, Hospodářská fakulta, magisterské studium, obor: Podniková ekonomika. TU v Liberci, Ekonomická fakulta, doktorské studium: Organizace a řízení podniků

Publikace
 • ŽIŽKA, M. aj. Innovation and Performance Drivers of Business Clusters: An Empirical Study 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2021 ISBN: 978-3-030-79906-9.
 • ŠTICHHAUEROVÁ, E., ŽIŽKA, M. a PELLONEOVÁ, N. Comparison of the Significance of Clusters for Increasing Business Performance Journal of Competitiveness 1. vyd. Zlin: Tomas Bata University in Zlin, 2020, roč. 12, č. 3. S. 172-189. ISSN: 1804-171X.
 • ŠTICHHAUEROVÁ, E. a ŽIŽKA, M. Comparison of the Trends in the Factors of Financial Performance of Companies in Czech Clusters Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2020 S. 424-442. ISBN: 978-80-87291-27-6, ISSN: 2571-1776.
 • ŠTICHHAUEROVÁ, E. a ŽIŽKA, M. Impact of Cluster Organizations on Financial Performance in Selected Industries: Malmquist Index Approach 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020). Conference Proceedings 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2020 S. 572-578. ISBN: 978-80-7509-734-7.
 • MARŠÍKOVÁ, K. aj. (Ne)viditelně a (ne)formálně o lidských zdrojích v malých a středních podnicích 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 ISBN: 978-80-7494-503-8.
 • MARŠÍKOVÁ, K. aj. A Good Practice Guide To Managing Human Resources in Regional SMEs Huddersfield, UK: University of Huddersfield Press, 2019 ISBN: 978-1-86218-167-0.
 • ŠTICHHAUEROVÁ, E. a PELLONEOVÁ, N. An Efficiency Assessment of Selected German Airports Using the DEA Model Journal of Competitiveness Tomas Bata University in Zlin, 2019, roč. 11, č. 1. S. 135-151. ISSN: 1804-171X.
 • ŽIŽKA, M., HOVORKOVÁ VALENTOVÁ, V., PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Evaluation of the Efficiency of Public Support for Cluster Organizations in the Czech Republic DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review 1. vyd. Berlin: Walter de Gruyter, 2019, roč. 10, č. 4. S. 299-319. ISSN: 1804-6746.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Influence of Membership in the Moravian Aerospace Cluster on the Financial Performance of its Members: Malmquist Index Approach 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. Conference Proceedings České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2019 S. 275-280. ISBN: 978-80-7394-760-6.
 • MARŠÍKOVÁ, K., MOŠ, O., RYDVALOVÁ, P. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Jak řídit lidské zdroje v malých a středních podnicích: Příklady a doporučení 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 ISBN: 978-80-7494-492-5.
 • MARŠÍKOVÁ, K., MOŠ, O., RYDVALOVÁ, P. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. People management challenges for SMEs in five European regions: Spotlighting the (in)visible and the (in)formal and embedding SME HR issues firmly in the business and knowledge environment. 1. vyd. Huddersfield: University of Huddersfield, 2019 ISBN: 978-1-86218-168-7.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Performance Evaluation of Automotive Cluster Member Companies in the Czech Republic and Slovakia Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019 Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 310-319. ISBN: 978-80-7494-482-6.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. The Evaluation and Selection of Suppliers: DEA Approach 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. Conference Proceedings České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2019 S. 403-408. ISBN: 978-80-7394-760-6.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Efficiency Assessment of Urban Public Transport Operators: A Case of the Slovak Republic 36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings Prague: MatfyzPress, 2018 S. 561-566. ISBN: 978-80-7378-372-3.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Evaluating the Efficiency of Lean Management Projects Using Data Envelopment Analysis MM Science Journal Praha: MM publishing, 2018, roč. 11, č. March. S. 2306-2312. ISSN: 1805-0476.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Hodnocení finanční výkonnosti podniků textilního průmyslu v Královéhradeckém kraji Trendy v podnikání Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2018 S. 91-101. ISSN: 1805-0603.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Influence of Selected Cluster on the Financial Performance of Member Business Entities Hradec Economic Days 2018 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2018 S. 133-143. ISBN: 978-80-7435-701-5, ISSN: 2464-6059.
 • ŽIŽKA, M., HOVORKOVÁ VALENTOVÁ, V., PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. The Effect of Clusters on the Innovation Performance of Enterprises: Traditional vs New Industries Entrepreneurship and Sustainability Issues 1. vyd. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center, 2018, roč. 5, č. 4. S. 780-794. ISSN: 2345-0282.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Competitiveness Evaluation of Czech Republic Regions with Data Envelopment Analysis Mathematical Methods in Economics MME 2017 Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017 S. 542-547. ISBN: 978-80-7435-678-0.
 • PELLONEOVÁ, N. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Evaluation of Quality of Life in MEP Liberec Using CCR-O Model of Data Envelopment Analysis Liberec Economic Forum 2017 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2017 S. 107-115. ISBN: 978-80-7494-349-2.
 • RYDVALOVÁ, P. aj. Typologie a hodnocení vitality rodinného podnikání Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 ISBN: 978-80-7494-352-2.
 • ŠTICHHAUEROVÁ, E. a PELLONEOVÁ, N. Význam rodinného podnikání v obcích ČR Trendy v podnikání 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2017 S. 51-59. ISSN: 1805-0603.
 • ŠLAICHOVÁ, E., ŠTICHHAUEROVÁ, E. a ZBRÁNKOVÁ, M. Optimization of the Transportation Plan with a Multicriterial Programming Method 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016 Conference Proceedings Liberec: Technical University of Liberec, 2016 S. 833-839. ISBN: 978-80-7494-296-9.
 • ŠLAICHOVÁ, E., ŠTICHHAUEROVÁ, E. a ZBRÁNKOVÁ, M. Use of linear programming method to constructing a model for reduction of emission in a selected company Proceedings of the 33nd International Conference Mathematical Methods in Economics 1. vyd. Cheb: ZČU, 2015 S. 805-811. ISBN: 978-80-261-0539-8.
 • TURČOK, L., ŠLAICHOVÁ, E. a ŠTICHHAUEROVÁ, E. Application of Linear Programming Method on Selected Examples from the Enterprises Applied Mechanics and Materials 1. vyd. Trans Tech Publications, 2014 S. 201-206. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
 • ŠTICHHAUEROVÁ, E., FURIŠOVÁ, M. a ŠLAICHOVÁ, E. Případová studie řešení nakládání s nebezpečným odpadem Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 5. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014 S. 116-124. ISBN: 978-80-87952-07-8.
 • ŠTICHHAUEROVÁ, E. The Influence of Innovation Potential on Economic Performance in Czech Regions ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 S. 155 – 164. ISSN: 1803-9782.
 • ŘEHOŘOVÁ, P., ŠTICHHAUEROVÁ, E. a JOKL, J. Genderová problematika v praxi. Komparace vyspělých tržních ekonomik a ČR 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010 ISBN: 9788073726515.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr