Přihlásit

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.
Katedra ekonomie (KEK): člen katedry
Děkanát EF (DEF): děkan

E-mail:
ales.kocourek@tul.cz
Kancelář:
H06024 (5. patro)
Tel.:
+420 48535 2388
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
angličtina, němčina
Konzultační hodiny
Individuálně po dohodě e-mailem.
Specializace

makroekonomie, mikroekonomie, světová ekonomika, rozvojové země, globalizace

Dosažené vzdělání
2021 doc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, habilitační řízení
2002–2006 Ph.D. Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, doktorské studium
1997–2002 Ing. Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, inženýrské studium
Další funkce

Řešitel výzkumného projektu TAČR TL01000303: "Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021+"

Spoluřešitel výzkumného projektu TAČR TD020047: "Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit"

Publikace
 • KOCOUREK, A. Posouzení dopadů nové generace dohod Evropské unie o volném obchodu 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 ISBN: 978-80-7494-499-4.
 • KOCOUREK, A. a ŠIMANOVÁ, J. Impact Assessment of the Free Trade Agreement Between EU and Vietnam on the Economy of the Czech Republic Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 1. vyd. Ostrava: , 2018 S. 755-764. ISBN: 978-80-248-4169-4, ISSN: 2571-029X.
 • KOCOUREK, A. a ŠIMANOVÁ, J. Studie dopadů uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem na ekonomiku ČR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOCOUREK, A. a NEDOMLELOVÁ, I. Three Levels of Education and the Economic Growth Applied Economics 1. vyd. London: Informa UK Limited, 2018, roč. 50, č. 19. S. 2103-2116. ISSN: 0003-6846.
 • KOCOUREK, A. a ŠIMANOVÁ, J. Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European union and Its Member States - Assessing Impacts on the Czech Economy Liberec: Technical University of Liberec, 2017 ISBN: 978-80-7494-381-2.
 • KOCOUREK, A., ŠIMANOVÁ, J. a ŠMÍDA, J. Estimation of regional price levels in the districts of the Czech Republic Statistika Praha: Český statistický úřad, 2016, roč. 96, č. 4. S. 56-70. ISSN: 0322-788X.
 • KOCOUREK, A. Exports as a Driving Factor of Structural Changes in the BRICS Economies: 1995 – 2012 American Journal of Economics 1. vyd. Rosemead, CA, USA: Scientific & Academic Publishing, 2015, roč. 5, č. 2. S. 11-127. ISSN: 2166-4951.
 • KRAFT, J., KOCOUREK, A., ŠIMANOVÁ, J. a ROZKOVEC, J. Metodika stanovení regionálních spotřebních košů a cenových parit pro kalkulaci regionálních cenových hladin (regionálního cenového indexu), 2015
 • KOCOUREK, A. Structural Changes in Comparative Advantages of the BRICS Procedia - Social and Behavioral Sciences 1. vyd. Amsterdam, Netherlands: Elsevier BV, 2015, roč. 172, č. 1. S. 10-17. ISSN: 1877-0428.
 • KOCOUREK, A. a MARŠÍKOVÁ, K. Shifts in Income Expectations of Czech Students At Selected Economic Faculties Over the Years 2001 – 2012 Ekonomický časopis 1. vyd. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2013, roč. 61, č. 4. S. 358 – 375. ISSN: 0013-3035.
 • KOCOUREK, A., LABOUTKOVÁ, Š. a BEDNÁŘOVÁ, P. Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace E+M Ekonomie a Management 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, roč. 16, č. 2. S. 10 – 21. ISSN: 1212-3609.
 • NEDOMLELOVÁ, I. a KOCOUREK, A. Polemika o vztahu neoklasické produkční funkce a teorie rozdělování Ekonomický časopis 1. vyd. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2010, roč. 58, č. 5. S. 492 – 511. ISSN: 0013-3035.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr