Přihlásit

Komerční kurzy

V rámci Kanceláře analýz a studií jsou mimo jiné pořádány "komerční" kurzy pro podniky a veřejnost. Pořádané kurzy jsou z oblastí ekonomiky podniku, managementu, práva, financí a účetnictví či informatiky, a jsou zajišťovány jednotlivými katedrami Ekonomické fakulty TUL. Nabízíme i kurzy na míru dle požadavků jednotlivých podniků.

Vzdělávací kurzy. Jsou také nabízeny individuálním oslovováním jednotlivých podniků prostřednictvím e-mailu a osobních schůzek. Kromě kurzů pro veřejnost nabízíme také interní kurzy pro studenty TUL a možnost získání jazykových certifikátů.

RODINNÉ PODNIKÁNÍ na EF TUL

Nabízíme i kurzy k tématice rodinného podnikání:

Více informací na stránkách rodpod.tul.cz.

Na těchto stránkách můžete kromě nabídky kurzů nalézt i informace o výzkumech EF TUL v oblasti rodinného podnikání či si zde rodinné firmy mohou ZDARMA otestovat svoji vitalitu.

Nabídka témat pro kurzy:

 • management, logistika, skladování, BOZP, právo  (rodinné, pracovní, NOZ), kreativní techniky, environmentální management
 • firemní komunikace v mezinárodním prostředí, mezinárodní obchodní případ – kurz určen pro začínající podnikatele v mezinárodním prostředí,
 • finanční řízení podniku, daně, účetnictví, nákladový controlling, finanční gramotnost „pro každého“,
 • expertní přednášky na témata: ekonomie a podnikatelské prostředí, mikroekonomie, globální business a ekonomie, úvod do makroekonomie, EU procesy, asociace, veřejná správa; kurzy na míru pro jednotlivé podniky – spojení témat se znalostí daného odvětví (jak funguje z pohledu mikroekonomie, jak reaguje na makroekonomii, co jsou stěžejní oblasti z teorie),
 • zpracování zvuku a obrazu (v multimediální laboratoři).

Aktuálně připravené kurzy (pro podniky i veřejnost):

Dvoudenní moduly orientované zejména na technicky zaměřené manažery, a to v následujících oblastech:

 1. Orientace v managementu

 • Den 1 – Úvod do managementu, strategický management, procesní management;
 • Den 2 – Projektový management, řízení změn, kontrola jako funkce managementu.

2. Manažer a efektivní řízení lidských zdrojů

 • Den 1 – Efektivní manažerská komunikace a rozhodování;
 • Den 2 – Manažer a jeho role v řízení lidských zdrojů.

3. Orientace ve finančním řízení podniku

 • Den 1 – Základní principy podnikání, majetek podniku a zdroje financování, podnikový účetní systém, porozumění účetním výkazům, vazba mezi výkazy;
 • Den 2 – Finanční řízení podniku (základy finanční analýzy), vybrané daně ovlivňující hospodaření podniku.

4. Orientace v hospodářské politice 

 • Den 1 – Základní pojmy v rámci ekonomie a hospodářské politiky;
 • Den 2 – Hospodářská politika, její realizace a možné dopady na strategii firmy.

 V případě zájmu se lze dohodnout na výuce pouze části jednotlivých modulů.

Interní kurzy pro studenty:

Certifikáty/zkoušky (pro podniky i veřejnost)

 • anglický jazyk - zkouška TOEIC
 • německý jazyk - zkouška WiDaF
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr