Přihlásit

Analýzy a studie

Nabídka analýz a studií

 • Vzdělávací a konzultační činnost a smluvní výzkum ve třech oblastech: podnikatelské prostředí, řízení procesů a vztahů mezi organizacemi, strategické řízení podniků, certifikované metodiky v oblasti podnikové ekonomiky, procesy ve výrobě – vzdělávání, analýzy měření, management na úrovni mistrů.

 • Průvodce marketingem pro firmy – od prvotní analýzy trhu, spotřebitele, produktu, přes zpracování dat a doporučení a nastavení marketingové strategie, marketingové rešerše trhu, marketingové výzkumy, sběr dat, monitoring situace na trhu.

 • Finanční a manažerské účetnictví a řízení – konzultace a analýzy, konzultace a poradenství: finanční účetnictví podnikatelů, kalkulace a cenová tvorba v oblasti cestovního ruchu, finanční účetnictví v oblasti služeb včetně neziskového sektoru.

 • Statistické výpočty všeho druhu (počítačově podporované ve spolupráci s katedrou ekonomické statistiky), dotazníkové šetření podle požadavků podniku mezi pracovníky podniku/zákazníky/odběrateli apod., analýza hospodářských ukazatelů s možností zkoumání jejich vazeb a vzájemného propojení, analýza vývoje ekonomických ukazatelů v čase, vývoj modelů z oblasti teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, řešení optimalizačních úloh.

 • Agilní systémové přístupy k řešení mimořádných situací, multimediální laboratoř a multimediální učebna, multimediální produkty i jako výstupy studentů v rámci ročníkových prací, profesionální digitální produkce a postprodukce.

 • Kompletní poradenství v oblasti řízení logistického řetězce (garant doc. Jakub Dyntar). Najdete na http://www.logisticke-poradenstvi.cz/.

Příklady analýz a studií

 • Mlýn Perner Svijany spol. s r.o. - Analýza spotřebitelského trhu
 • Škoda Auto, a.s. - Studie zásobování 
 • Magistrát města Liberec - Analýza maloobchodu ve statutárním městě Liberci
 • LUCID, spol. s r.o. - Analýza výrobního procesu
 • KORID LK, spol. s r.o. – Průzkum vybraných ukazatelů dopravní obslužnosti na tramvajové lince č. 11.
 • Preciosa, a. s. – People management fórum – výzkum a zpracování analýzy – výsledky.
 • Plaston ČR, s. r. o. – Průzkum spokojenosti zaměstnanců firmy.
 • Bilsing Automation Czech, s.r.o. – projekty „Optimalizace procesů nákupní logistiky“ a „Optimalizace logistických toků ve skladu“.
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr