Home Zprávy (nejen) pro studenty Zápis témat závěrečných prací

 

Zápis témat bakalářských a diplomových prací proběhne skrze IS STAG (záložka VŠKP > daný akademický rok) v pondělí 1. dubna 2024. Abychom předešli přetížení serveru, bude akce rozdělena do dvou skupin:

Každý student si může zapsat až tři témata a určit u nich svou preferenci. Téma nakonec studentovi přiděluje vedoucí práce. A jelikož může být na jednom tématu zapsáno více studentů, rozhoduje se na základě poskytnuté nejlepší přípravy (struktura ZP, seznam literatury, zkušenosti v oboru, aj.). Jakmile je studentovi jedno z témat přidělené, je třeba se z ostatních témat odhlásit, a tím je uvolnit ostatním. Téma by studentovi mělo být přiděleno do 12. dubna 2024.

Sledujte nás na Facebooku