Home Aktuality Vyhlášení voleb děkana

 

Akademický senát EF TUL na svém zasedání dne 20. února 2024 schválil harmonogram voleb na funkci děkana Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci pro období 2024–2028, a to včetně volební komise. V souladu s článkem 7 odstavec (2) Jednacího řádu Akademického senátu EF TUL, návrhy kandidátů na děkana EF TUL může podávat písemně každý člen nebo skupina členů akademické obce EF TUL předsedovi AS EF TUL. K návrhu je nutné dále přiložit písemný souhlas navrženého s kandidaturou, stručné teze volebního programu navrhovaného kandidáta a stručný životopis kandidáta na děkana EF TUL, případně další právním řádem vyžadované dokumenty.

 

Harmonogram
Vyhlášení volby 20. února 2024
Mezní termín pro podávání návrhů na kandidáta na funkci děkana EF TUL 30. dubna 2024, 12:00
Shromáždění akademické obce EF TUL s prezentací kandidátů 14. května 2024, 14:00
Volební zasedání Akademického senátu EF TUL 18. června 2024
Začátek období pro zvoleného kandidáta 1. listopad 2024

 

Volební komise
Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D. (předsedkyně) eva.stichhauerova@tul.cz
Mgr. Jiří Rozkovec jiri.rozkovec@tul.cz
Bc. Jana Peigerová jana.peigerova@tul.cz


Dokumenty ke stažení:

Kandidátka ke stažení

Harmonogram ke stažení

 

Sledujte nás na Facebooku