Přihlásit

EconLab - Laboratoř pro experimentální ekonomii a zpracování velkých dat

EconLab je výuková a výzkumná laboratoř při EF TUL, která slouží jako platforma pro experimentální, behaviorální a kvantitativní výzkum a zavádění moderních metod do výuky. Laboratoř byla zřízena v r. 2018 s podporou z OP Věda, výzkum, vzdělávání.

Pracoviště je vybaveno 25 středně výkonnými pracovními stanicemi pro studenty a účastníky experimentů. Pracovní stanice jsou odděleny přepážkami. Dále laboratoř disponuje samostatným zázemím pro řízení a vyhodnocování experimentů. Hardwarové vybavení laboratoře je doplněno odpovídajícím softwarem, zejména pak kompletním sortwarovým řešením analytického datového procesu od IBM, tj. od sběru dat přes analýzu dat až po predikci na bázi dataminingu (Data Collection, SPSS Statistics, SPSS Modeler), dále SW pro automatické rozpoznávání a analýzu výrazů obličeje vč. zpřesňujících metod (např. digitální fotopletysmografie) Noldus FaceReader v.8 a SW pro ekonomické experimenty Z-Tree, tj. prostředím pro návrh a realizaci ekonomických experimentů.

V EconLab jsou aktuálně řešeny VaV úlohy v rámci projektů základního a aplikovaného výzkumu a rozvojové projekty:

TL01000303: Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021+. TAČR, Program Éta. Řešitel: Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. Doba řešení: 2018 - 2021.

GA18-01144S: Empirická studie dopadů existence klastrů na výkonnost členských podniků. GAČR. Řešitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Doba řešení: 2018 - 2020

Projekt vnitřní grantové soutěže EF TUL: Zkvalitnění vzdělávací činnosti na EF TUL v prostředí Laboratoře pro ekonomické experimenty a zpracování velkých dat (EconLab). Doba řešení: 2019 - 2020.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr