Home Aktuality Studujte doktorát na naší fakultě!

 

STUDUJTE DOKTORSKÉ STUDIUM NA NAŠÍ FAKULTĚ!

Bádejte v tom, co Vás baví! Učte předměty, které Vám pomohou v tématu! Spolupracujte se školitelem, kterého si sami vyberete! To vše za pravidelné stipendium! Doktorát (Ph.D.) je nejvyšší stupeň vzdělání, který se zaměřuje na hluboké a pokročilé studium ekonomických teorií, metod a výzkumu – jedná se de facto o vědeckou pozici. Doktorský program studenta zavede do specializovaných a komplexních oblastí ekonomie, kde bude provádět vlastní výzkum a danému oboru tak přispěje novými poznatky.

 

Základní informace o doktorském studiu na EF TUL:

Více informací o přijímacím řízení a přihlášce zde

Témata školitelů k náhledu zde

Další informace o doktorátu zde

 

 


O doktorském studiu: Pohled doktoranda (sepsal Ondřej Michal)

 


O doktorském studiu: pohled AI (sepsal ChatGPT)


Volba objektu bádání je zcela na studentovi! Téma svého výzkumu si lte zvolit na základě toho, co Tě baví a zajímá. Vybírat můžeš z široké nabídky připravených okruhů nebo navrhnout školiteli téma vlastní. Podle zaměření Tvého budoucího výzkumu si potom volíš i oboru doktorského studia. EF TUL v tuto chvílí nabízí dva doktorské programy s možností studia v češtině a v angličtině.

Aktuální okruhy témat školitelů

Pravidla a podmínky pro přijetí do doktorského studia na EF TUL
Přihláška

Přihláška

1) Příhláška přes IS STAG: Nejprve je třeba odeslat řádnou přihlášku. Bližší informace nalznete níže v kapitole JAK SE PŘIHLÁSIT.

2) E-mailové podklady: K přihlášce ke studiu je nutné elektronicky (na adresu ef@tul.cz) zaslat tyto podklady.

a) stručný životopis (bez osobních údajů),
b) představu o zaměření budoucí disertační práce (15-10 stran),
c) seznam případných vlastních publikací,
d) naskenovanou úředně ověřenou kopii diplomu o dosaženém magisterském vysokoškolském vzdělání (případně je nutné ji předložit při přijímací zkoušce).

Doktorské studijní programy

1. kolo přijímacího řízení do studijního programu:

  • PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
    • Mezní termín pro podání přihlášky: 19. červen 2024 do 12:00 hod.
    • Konání přijímací zkoušky: 26. červen 2024

 

  • SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
    • Mezní termín pro podání přihlášky: 17. červen 2024 do 12:00 hod.
    • Konání přijímací zkoušky: 24. červen 2024
Elektronická přihláška zde

Uchazeči bude zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána e-mailem. Doklad o dosaženém úplném vysokoškolském vzdělání (popřípadě notářsky ověřenou kopii) přineste k přijímacím zkouškám.

Předpokládaný počet přijímaných doktorandů na každý studijní program: 5

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí:

a) Ústní zkouška z anglického jazyka obtížností B2. Uchazeč prokáže komunikativní dovednosti v odborném jazyce.
U specializace Manažerská informatika následuje i písemný test, taktéž na úrovni B2. Uchazeč tak prokáže písemné a komunikativní dovednosti v odborném jazyce.

b) Odborná zkouška: Formou rozpravy k problematice profilových předmětů studijního oboru.

Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí k doktorskému studiu

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY