Home Zprávy (nejen) pro studenty Studentské informační schůzky

 

 

Pro zvýšení informovanosti mezi studenty pořádá vedení fakulty již osvědčené informační schůzky, které se uskuteční na začátku semestru. Děkan, proděkan pro studijní záležitosti, garant studijního programu a poradce studenta postupně navštíví všechny ročníky na společných přednáškách a v jejich úvodu studentům krátce představí nadcházející povinnosti daného semestru.

Prosíme proto o co největší účast na přednáškách.

 

Infoschůzky pro prezenční studium
ročník termín čas studijní blok | místnost
1. ročník středa 28. únor 2024 8:50 MA1 | P100
1. ročník čtvrtek 29. únor 2024 8:50 MA1 | H31
2. ročník úterý 27. únor 2024 14:20 UC2 | H31
3. ročník středa 28. únor 2024 12:30 MSPO | P100
4. ročník úterý 27. únor 2024 12:30 FIR | H31
5. ročník středa 26. únor 2024 08:50 POP | H41
5. ročník středa 28. únor 2024 10:40 MUA | H311

 

Infoschůzky pro kombinované studium
ročník termín čas studijní blok | místnost
1. ročník pátek 23. únor 2024 11:00 Jazyk 1 | H62
2. ročník pátek 23. únor 2024 10:30 STA2 | H35
3. ročník pátek 1. března 2024 10:00 MSPO | H35
4. ročník pátek 8. března 2024 9:00 MUS | H53
4. ročník pátek 8. března 2024 9:30 KOF | H32
5. ročník pátek 23. únor 2024 09:00 POP | H32

 

Vysvětlivky k rozvrhům:
1. ročník = 1. ročníky bakalářského studia
2. ročník = 2. ročníky bakalářského studia
3. ročník = 3. ročníky bakalářského studia
4. ročník = 1. ročníky magisterského navazujícího studia
5. ročník = 2. ročníky magisterského navazujícího studia

Sledujte nás na Facebooku