overlay

Projektové výzvy

Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Fusce tellus. Duis ante orci, molestie vitae vehicula venenatis, tincidunt ac pede. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Donec quis nibh at felis congue commodo. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Etiam posuere lacus quis dolor.

GAČR – předběžný harmonogram výzev 2020:

 • Skupiny grantových projektů: https://gacr.cz/zakladni-informace/
 • Důležité termíny a lhůty: https://gacr.cz/podat-dulezite-terminy-a-lhuty/

  - Vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v základním výzkumu probíhá vždy na jaře příslušného kalendářního roku (zpravidla na přelomu února a března).
  - Soutěžní lhůta je pro všechny veřejné soutěže stejná, začíná den po dni vyhlášení veřejné soutěže a trvá minimálně 43 kalendářních dní.
  - Hodnoticí lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajištuje vyhodnocení návrhů projektů a rozhodne o výsledcích veřejné soutěže. Hodnoticí lhůta začíná následující den po ukončení soutěžní lhůty a její délka je maximálně 240 kalendářních dní.
  - Vyhlášení výsledků veřejné soutěže se uskutečňuje po dokončení hodnoticího procesu, zpravidla v prosinci téhož roku, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.
  - Předpokládané datum zahájení řešení udělených projektů je vždy 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.
  - Veškeré informace k vyhlašovaným veřejným soutěžím lze nalézt v Evidenci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – VES

   

   

  Počátek lhůty pro podávání návrhů je konec února 2020, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je počátek dubna 2020. O přesném termínu vás budeme informovat.

TAČR – předběžný harmonogram výzev 2019:

 • https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1575-predbezny-harmonogram-verejnych-soutezi-2019.html
 • Éta

  Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů: využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, propojují výzkum technického a netechnického charakteru, vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

  3. veřejnou soutěž můžeme očekávat začátkem května a podání do konce června 2019.

 • Zéta

  Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.

  4. veřejná soutěž bude vyhlášena 10.10. a bude otevřena do 21.11.2019.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

OP Zaměstnanost

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Bližší informace o programu: http://www.sn-cz2020.eu/cz/

Fond malých projektů:

Bližší informace o programu: http://www.ern.cz/index.php?D=302

Interreg V–A Česká republika – Polsko

           PO3 - projektový záměr 15.3.2019, projektová žádost 30.9.2019.                                                                       

NORSKÉ FONDY (Fondy EHP – Norsko, Island, Lichtenštejnsko)

MŠMT Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action Bavorsko

MŠMT Inter-Excellence, podprogramu Inter-Eureka

 • http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-6-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte219
 • Účastníkem projektu je podnik, další účastník je TUL, participuje min jeden zahraniční účastník. Výstupy projektů musí být cíleny na jejich komerční využití. Čestné prohlášení připravuje Oddělení pro vědu a výzkum (RPV). Návrh projektu podepisuje p. rektor. Návrhy projektu budou odeslány na MŠMT pomocí datové schránky z RPV.
 • Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 28.3.2019, interní termín pro podání návrhů projektů je 21.3.2019.

Rovněž je otevřena výzva Inter-Eureka Spain - viz:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/czech-republic-spain-call-for-eureka-joint-r-d-i-projects

Horizont 2020

MŠMT Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action USA

MŠMT Česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

 • http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-4
 • Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků, financují se cestovní a pobytové náklady.
 • Způsobilost uchazeče se prokazuje Čestným prohlášením, které připravuje Oddělení pro vědu a výzkum (RPV) pro každý projekt zvlášť. Proto prosím zaslat informaci ohledně názvu projektu na adresu: viera.hulickova@tul.cz co nejdřív.
 • Návrh projektu podepisuje řešitel i statutární zástupce, v případě dalšího účastníka rovněž.
 • Finální návrhy projektů prosím doručit v tištěné podobě (oboustranně) na RPV včetně Průvodky k projektu a v elektronické verzi na adresu: viera.hulickova@tul.cz . Návrhy projektů se posílají na MŠMT datovou schránkou z RPV.

MŠMT Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

 • http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-7
 • Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků, financují se cestovní a pobytové náklady.
 • Způsobilost uchazeče se prokazuje Čestným prohlášením, které připravuje Oddělení pro vědu a výzkum (RPV) pro každý projekt zvlášť. Proto prosím zaslat informaci ohledně názvu projektu na adresu: viera.hulickova@tul.cz co nejdřív.
 • Návrh projektu podepisuje řešitel i statutární zástupce, v případě dalšího účastníka rovněž.
 • Finální návrhy projektů prosím doručit v tištěné podobě (oboustranně) na RPV včetně Průvodky k projektu a v elektronické verzi na adresu: viera.hulickova@tul.cz do 21.6.2019. Návrhy projektů se posílají na MŠMT datovou schránkou z RPV.

MŠMT Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action Indie

Sledujte nás na Facebooku

† VÁCLAV URBÁNEK