overlay

Projektové výzvy

GAČR – předběžný harmonogram výzev 2020:

 • Skupiny grantových projektů: https://gacr.cz/zakladni-informace/
 • Důležité termíny a lhůty: https://gacr.cz/podat-dulezite-terminy-a-lhuty/

  - Vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v základním výzkumu probíhá vždy na jaře příslušného kalendářního roku (zpravidla na přelomu února a března).
  - Soutěžní lhůta je pro všechny veřejné soutěže stejná, začíná den po dni vyhlášení veřejné soutěže a trvá minimálně 43 kalendářních dní.
  - Hodnoticí lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajištuje vyhodnocení návrhů projektů a rozhodne o výsledcích veřejné soutěže. Hodnoticí lhůta začíná následující den po ukončení soutěžní lhůty a její délka je maximálně 240 kalendářních dní.
  - Vyhlášení výsledků veřejné soutěže se uskutečňuje po dokončení hodnoticího procesu, zpravidla v prosinci téhož roku, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.
  - Předpokládané datum zahájení řešení udělených projektů je vždy 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.
  - Veškeré informace k vyhlašovaným veřejným soutěžím lze nalézt v Evidenci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – VES

   

   

  Počátek lhůty pro podávání návrhů je konec února 2020, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je počátek dubna 2020. O přesném termínu vás budeme informovat.

TAČR – předběžný harmonogram výzev 2019:

 • https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1575-predbezny-harmonogram-verejnych-soutezi-2019.html
 • Éta

  Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů: využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, propojují výzkum technického a netechnického charakteru, vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

  3. veřejnou soutěž můžeme očekávat začátkem května a podání do konce června 2019.

 • Zéta

  Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.

  4. veřejná soutěž bude vyhlášena 10.10. a bude otevřena do 21.11.2019.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

OP Zaměstnanost

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Bližší informace o programu: http://www.sn-cz2020.eu/cz/

Fond malých projektů:

Bližší informace o programu: http://www.ern.cz/index.php?D=302

Interreg V–A Česká republika – Polsko

           PO3 - projektový záměr 15.3.2019, projektová žádost 30.9.2019.                                                                       

NORSKÉ FONDY (Fondy EHP – Norsko, Island, Lichtenštejnsko)

MŠMT Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action Bavorsko

MŠMT Inter-Excellence, podprogramu Inter-Eureka

 • http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-6-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte219
 • Účastníkem projektu je podnik, další účastník je TUL, participuje min jeden zahraniční účastník. Výstupy projektů musí být cíleny na jejich komerční využití. Čestné prohlášení připravuje Oddělení pro vědu a výzkum (RPV). Návrh projektu podepisuje p. rektor. Návrhy projektu budou odeslány na MŠMT pomocí datové schránky z RPV.
 • Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 28.3.2019, interní termín pro podání návrhů projektů je 21.3.2019.

Rovněž je otevřena výzva Inter-Eureka Spain - viz:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/czech-republic-spain-call-for-eureka-joint-r-d-i-projects

Horizont 2020

MŠMT Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action USA

MŠMT Česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

 • http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-4
 • Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků, financují se cestovní a pobytové náklady.
 • Způsobilost uchazeče se prokazuje Čestným prohlášením, které připravuje Oddělení pro vědu a výzkum (RPV) pro každý projekt zvlášť. Proto prosím zaslat informaci ohledně názvu projektu na adresu: viera.hulickova@tul.cz co nejdřív.
 • Návrh projektu podepisuje řešitel i statutární zástupce, v případě dalšího účastníka rovněž.
 • Finální návrhy projektů prosím doručit v tištěné podobě (oboustranně) na RPV včetně Průvodky k projektu a v elektronické verzi na adresu: viera.hulickova@tul.cz . Návrhy projektů se posílají na MŠMT datovou schránkou z RPV.

MŠMT Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

 • http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-7
 • Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků, financují se cestovní a pobytové náklady.
 • Způsobilost uchazeče se prokazuje Čestným prohlášením, které připravuje Oddělení pro vědu a výzkum (RPV) pro každý projekt zvlášť. Proto prosím zaslat informaci ohledně názvu projektu na adresu: viera.hulickova@tul.cz co nejdřív.
 • Návrh projektu podepisuje řešitel i statutární zástupce, v případě dalšího účastníka rovněž.
 • Finální návrhy projektů prosím doručit v tištěné podobě (oboustranně) na RPV včetně Průvodky k projektu a v elektronické verzi na adresu: viera.hulickova@tul.cz do 21.6.2019. Návrhy projektů se posílají na MŠMT datovou schránkou z RPV.

MŠMT Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action Indie

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY