Home Aktuality Projekt Deep Tech Empowerment for Higher Education Institutes

 

Technická univerzita v Liberci se stala spoluřešitelem nového projektu financovaného z prostředků HORIZONEUROPE na podporu inovací a podnikavosti v oblastech deep tech.

 

 

Technická univerzita v Liberci se bude podílet na řešení nového projektu v oblasti tzv. deep tech s názvem ”Deep Tech Empowerment for Higher Education Institutes” (akronym Skills2Scale).

Cílem projektu je podpořit institucionální spolupráci a transformaci, posílit partnerství, přispět k rozvoji inovací a podniků, zvýšit kvalitu inovačního a podnikatelského vzdělávání a zajistit sdílení znalostí. Díky tomu projekt podpoří rozvoj kvalifikované pracovní síly v oblasti pokročilých 5G technologií, které napomohou inovacím a hospodářskému růstu.

Projekt bude financován z Iniciativy EIT pro vysoké školy: Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání. Cílem této iniciativy Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) je posílit podnikatelskou a inovační kapacitu vysokoškolských institucí v celé Evropě právě prostřednictvím integrace deep tech aktivit.
V rámci tohoto projektu bude Technická univerzita v Liberci spolupracovat s následujícími partnery:

Z prostředků Iniciativy EIT pro vysoké školy bude projekt financován částkou ve výši 350 000 EUR a bude probíhat od května do prosince 2023 s možností prodloužení o dalších 6 měsíců a dalších bezmála 400 000 EUR. Sledujte další informace o tomto projektu v nadcházejících měsících!

O iniciativě EIT HEI

Iniciativa EIT pro vysoké školy je klíčovým nástrojem Evropského inovačního a technologického institutu v rámci jeho nové strategie na období 2021–2027. Cílem iniciativy je podpořit vysokoškolské instituce odbornými znalostmi a poradenstvím, přístupem k inovačnímu ekosystému EIT, který je největší v Evropě, a financováním, což jim umožní vypracovat inovační akční plány doplňující potřeby jednotlivých vysokoškolských institucí. Jedná se o třetí výzvu k předkládání návrhů v rámci Iniciativy EIT pro vysoké školy a první výzvu se zvláštním zaměřením na rozvoj deep tech. Iniciativa dosud poskytla finanční prostředky více než 60 projektům. Další výzva k předkládání návrhů se očekává ke konci roku 2023.

O EIT

EIT posiluje schopnost Evropy inovovat tím, že podporuje řešení zásadních globálních výzev a podporuje podnikatelské talenty, aby se v Evropě vytvářely podmínky pro udržitelný růst a kvalifikovaná pracovní místa. EIT je orgánem EU a nedílnou součástí Rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizon Europe. EIT podporuje dynamická celoevropská partnerství mezi průkopnickými podniky v oblasti inovací, výzkumnými centry a univerzitami (tzv. EIT Knowledge and Innovation Communities).

overlay

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY