Home Aktuality Podpora protestní akce "Hodina pravdy"

 

Akademický senát Ekonomické fakulty TUL se připojuje k celorepublikové akci "Hodina pravdy"

Vážené členky, vážení členové akademické obce,

v úterý 28. března 2023, na Den učitelů se budou v rámci iniciativy HODINA PRAVDY konat po celé České republice protestní akce upozorňující na dlouhodobé podfinancování vysokého školství, především pak humanitních a příbuzných společenskovědních oborů.

Akademická obec prostřednictvím Akademického senátu EF TUL vyjadřuje podporu organizátorům iniciativy Hodina pravdy. Souhlasíme s tím, že stávající situace na vysokých školách je neudržitelná. Dochází k finančnímu podhodnocení akademických pracovníků a doktorandů zejména humanitních a společenskovědních oborů, jejichž mzda se pohybuje hluboko pod celostátním průměrem.

Připojujeme se k výzvě k navýšení objemu finančních prostředků pro vysoké školy, zvláště pro humanitní a příbuzné společenskovědní obory a ke stanovení takových pravidel pro jejich rozdělování, aby se snížil nepoměr mezi jednotlivými obory při rozdělování finančních prostředků na mzdy.

Děkujeme za projevenou solidaritu a sdílený protest proti dopadům špatného financování veřejných vysokých škol.

Uvítáme, pokud tuto iniciativu podpoříte podpisem petice (Výzva na podporu humanitních a sociálněvědních oborů – Petice.com) a zároveň oslovíte k účasti své kolegy, přátele, studenty.

Další formou vyjádření podpory může být např. účast na Protestním pochodu v Praze, viz program Praha (Program: Praha | Hodina pravdy).

O ostatních akcích konajících se na nejméně 10 zapojených fakultách po celé ČR se můžete dozvědět také na webové stránce www.hodinapravdy.cz.

Akademický senát EF TUL

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D – děkan EF TUL

Stáhnout prohlášení zde

Sledujte nás na Facebooku