Home Aktuality Ohlédnutí: DOD EF TUL 2024

 

Ve čtvrtek 8. února 2024 se na naší fakultě konal každoroční Den otevřených dveří EF TUL – akce pro uchazeče o vysokoškolské studium. Studenti středních škol ze širokého okolí (Liberec, Jablonec n. N., Praha, Děčín, Hradec Králové, Mladá Boleslav aj.) nás přijeli navštívit, aby si prohlédli prostory naší fakulty, aby se dozvěděli o naší nabídce studia a aby zažili jedinečnou vysokoškolskou atmosféru.

Všem, kteří za námi na tuto akci dorazili, moc děkujeme za návštěvu a už teď se těšíme na shledání v učebnách a posluchárnách v příštím akademickém roce.

Úvodní prezentace

Úvodní prezentace

Akce byla rozdělena na dva běhy – jeden od 10:00 a jeden od 14:00. Dohromady dorazilo cca 320 lidí.

Úvodní prezentace, která probíhala ve studijních prostorech naší univerzitní knihovny, se ujal přímo náš pan děkan Aleš Kocourek, kterého následně vystřídal poradce studenta a poradce uchazeče Ondřej Michal.

Po prezentaci byli uchazeči rozděleni do menších skupin a za doprovodu našich studentů/průvodců chodili po stanovištích napříč fakultou.

První stanoviště bylo v zasedací místnosti děkanátu, kde se slova ujala naše studentka Katka Měrtlová. Mluvila jak o vlastní zkušenosti ze svého ERASMU+ v lotyšské Rize, tak o dalších možnostech, které naše fakulta nabízí.

Druhé stanoviště bylo v multimediální laboratoři. Doktor Weinlich zde uchazečům ukázal technické vybavení naší fakulty a vyprávěl o oboru Informační management.

Třetím stanovištěm byla projektovka v knihovně, kde naši studenti na dotykové televizi skrze Google mapy ukázali uchazečům kampus a harcovské koleje.

Zakončení akce

Zakončení akce

Čtvrtým stanovištěm byl EconLab, kde nás doktorand Jakub Andar předvedl logistické modelové simulace a další softwarové vybavení této laboratoře.

Posledním stanovištěm byla opět univerzitní knihovna, kde pan děkan, pan proděkan Demel a poradce studenta/uchazeče uváděli rozdíly mezi SŠ a VŠ a zodpovídali všechny dotazy.

Naši skvělí a nezastoupitelní studenti

Naši skvělí a nezastoupitelní studenti

Největší díky patří našim skvělým studentům, kteří se o uchazeče starali a celou akcí je provedli. Jmenovitě děkujeme Katce Měrtlové, Janu Kubínovi, Veronice Burdové, Kristýně Grundmanové, Denise Kulhavé, Adamovi Ulčovi, Filipovi Šourkovi, Jakubovi Stránskému, Martinovi Vysloužilovi, Matyldě Paškové, Maximiliánovi Sollochovi, Jakubovi Andarovi a Zuzaně Benešové.

DĚKUJEME!

Sledujte nás na Facebooku