Home Aktuality Odpoledne s vědou: Ohlédnutí

 

Odpoledne s vědou je každoroční akcí naší fakulty, kde děkan ku příležitosti setkání obce akademických pracovníků ocení nejlepší vědecké počiny za uplynulý rok.

Letos tuto akci navštívila i prorektorka pro rozvoj Lenka Burgerová, aby v úvodu odpověděla na nótu naší fakulty ke stavu budovy H a přednesla univerzitní plány v této záležitosti.

V druhé části pan děkan poděkoval Kláře Antlové za její vynikající působení coby proděkanky pro vědu a výzkum a představil novou kandidátku na tento post – Pavlu Vrabcovou.

Nakonec pan děkan předal ceny za nejlepší vědeckou činnost v následujících kategoriích s následujícími laureáty:

NEJLEPŠÍ STUDENTSKÉ PUBLIKACE:

1. místo: Petra Kašparová (Intention to Use Business Intelligence Tools in Decision Making Processes: Applying a UTAUT 2 Model | Central European Journal of Operations Research)

2. místo: Pavel Pelech (Marketing Perspectives on Supply andDemand in the Sharing Economy: Who Are the Target Generations? | The Central European Business Review)

2. místo: Anastasiia Mazurchenko, Martin Zelenka a Kateřina Maršíková (Demand for Employees’ Digital Skills in the Context of Banking 4.0 | E+M Ekonomie a Management)

3. místo: Kateřina Hušková a Jakub Dyntar (Increasing Efficiency in Inventory Control of Products with Sporadic Demand Using Simulation | Acta InformaticaPragensia)

NEJLEPŠÍ ČASOPISECKÝ ČLÁNEK NEBO KAPITOLA V MONOGRAFII:

1. místo: Peter Madzík, Luay Jum‘a, Dominik Zimona Muhammad Ikram (Towards a Sustainability Paradigm: The Nexus between Lean Green Practices,Sustainability-oriented Innovation and Triple Bottom Line | International Journal of Production Economics)

2. místo: Otakar Ungerman a Jitka Burešová (Extending a Brand into Another Segment as a Means of Gaininga Competitive Advantage | Journal of Competitiveness)

2. místo: Zuzana Pěničková a Diana Bílková (The EPL Index, Youth Unemploymentand Emigration within the EU | Economics and Sociology)

2. místo: Miroslav Žižka a Eva Štichhauerová (Effect of Cluster Initiatives and Natural Clusters on Business Performance | Competitiveness Review)

3. místo: Zdeněk Brabec, Martina Černíková a Šárka Hyblerová (Selected Aspects of Indirect R&D Support in the Czech Republic | Journal of International Studies)

Všem oceněným velmi gratulujeme!

Sledujte nás na Facebooku