Home Kalendář akcí Odborný jazyk na vysokých školách v ČR – příklady dobré praxe

 

 

Katedra cizích jazyků Technické univerzity v Liberci si Vás dovoluje pozvat na konferenci, která se koná v rámci Interní grantové soutěže EF TUL (IGS). Účast je bezplatná. Konference se bude konat ve čtvrtek 15. června 2023, od 10:00 hodin v konferenční místnosti budovy IC (Technická univerzita v Liberce). Tématem bude Výměna zkušeností s výukou cizího odborného jazyka u studentů vysokých škol.

 

RÁMCOVÝ PROGRAM

Podrobný program bude účastníkům včas sdělen. Rámcový program následuje:

 

SEKCE 1: SYLABUS V JAZYKOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ (inovace vzdělávacích modulů, obsah předmětu, výukové materiály, specifika odborného jazyka).

 

SEKCE 2: TESTY A TESTOVÁNÍ VE VÝUCE (použití elektronických nástrojů při testování – např. LMS Moodle, Mahara ePortfolio, propojení s celouniverzitním prostředím STAG, viedoekonference, Skype...).

 

SEKCE 3: CERTIFIKACE ZNALOSTÍ V ODBORNÉM JAZYCE (certifikáty a mezinárodně uznávané zkoušky (např. TOEIC, ... WiDaF, aj.).

 

SEKCE 4: PROJEKTY /WORKSHOPY/ LETNÍ ŠKOLY (podpora jazykového vzdělávání prostřednictvím činností přispívajících k rozvoji jazykových kompetencí studentů).

 

Jazyk příspěvku: AJ, NJ, ŠP, RJ, FR, příp. další cizí jazyk
Forma příspěvku: Ppt, max. 15 minut
Dedlina pro přihlášku: 31. 5. 2023
Deadline pro zaslání příspěvku: 5. 6. 2023 (Kontaktní email: pavla.klopanova@tul.cz)


Podrobný program bude účastníkům včas sdělen. Těšíme se na Vaši účast.

Sledujte nás na Facebooku

⭐ HODNOCENÍ KVALITY