Home Aktuality Nově vyhlášené volby děkana

 

V úterý 18. června 2024 Akademický senát EF TUL nezvolil kandidáta doc. Ing. Aleše Kocourka, Ph.D. do funkce děkana Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci pro období 2024–2028. Volba byla dle volebního řádu AS EF TUL tajná a byla rozdělena do tří kol, ve kterém členové a členky senátu hlasovali následovně:

 

Na témže zasedání byl schválen harmonogram nových voleb, včetně volební komise. V souladu s článkem 7 odstavec (2) Jednacího řádu Akademického senátu EF TUL, návrhy kandidátů na děkana EF TUL může podávat písemně každý člen nebo skupina členů akademické obce EF TUL předsedovi AS EF TUL. K návrhu je nutné dále přiložit písemný souhlas navrženého s kandidaturou, stručné teze volebního programu navrhovaného kandidáta a stručný životopis kandidáta na děkana EF TUL, případně další právním řádem vyžadované dokumenty.

 

Harmonogram
Vyhlášení volby 18. června 2024
Mezní termín pro podávání návrhů na kandidáta na funkci děkana EF TUL 30. zaří 2024, 12:00
Shromáždění akademické obce EF TUL s prezentací kandidátů 8. října 2024, 14:00
Volební zasedání Akademického senátu EF TUL 15. října 2024
Začátek období pro zvoleného kandidáta 1. listopad 2024

 

Volební komise
Ing. Jan Öhm, Ph.D. (předseda) jan.ohm@tul.cz
Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D. tereza.semeradova@tul.cz
Ing. Vojtěch Beran vojtech.beran1@tul.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Kandidátka ke stažení

Harmonogram ke stažení

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY