Home Aktuality Nové doktorské absolventky

 

Ještě před Vánoci předal pan děkan Kocourek spolu s panem rektorem Brzezinou dva tituly Ph.D. - a to našim studentkám. Čerstvými absolventkami jsou Olga Revutska a Romina Cheraghalizadeh. Oběma velmi gratulujeme!

Olga Revutska absolvovala v roce 2016 magisterské studium na Technické univerzitě v Liberci ve studijním programu Ekonomika a management.
Disertační práci vypracovala v doktorském studijním programu Ekonomika a management v oboru Řízení a ekonomika podniku na téma: „Uplatnění agilních přístupů řízení v oblasti lidských zdrojů a znalostního řízení se zaměřením na specifika generace Y“.
Státní doktorskou zkoušku vykonala 6. listopadu 2020, disertační práci obhájila 24. listopadu 2022.

Romina Cheraghalizadeh graduated with a Master's degree in Accounting from Islamic Azad University in Bandar Abbas in 2010.
She completed her dissertation thesis in the doctoral study programme Economics and Management in the field of Business Economics and Management on the topic "The Effect of Social Media Marketing on Customer Relationships".
She passed her State Doctoral Examination on May 21, 2021 and successfully defended her dissertation thesis on November 25, 2022.

Sledujte nás na Facebooku

☀️ LETNÍ SEMESTR 2023/4