Home Aktuality Navždy nás opustil Václav Urbánek

 


Děkan Ekonomické fakulty TUL s lítostí a zármutkem oznamuje, že nás dne 10. března 2023 ve věku nedožitých 82 let opustil pan doc. Ing. Václav Urbánek, CSc., dlouholetý člen katedry podnikové ekonomiky a managementu naší fakulty (EF TUL).

Docent Urbánek začínal v 60. letech 20. století jako středoškolský profesor na strojní průmyslovce, později působil na Univerzitě Karlově a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze jako učitel filozofie. Byl absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, habilitován docentem byl na Univerzitě Karlově v Praze. Na TUL působil více než dvacet pět let. Nejprve na katedře sociálních věd a katedře filosofie a později na Hospodářské (resp. Ekonomické) fakultě na katedře podnikové ekonomiky.

Docent Urbánek zavedl na tehdejší Hospodářské fakultě výuku moderního managementu. Specializoval se na personální management a řízení lidských zdrojů. Již před vstupem České republiky do Evropské unie organizoval zahraniční mobility pedagogů a studentů financované z programu TEMPUS. Byl ceněným pedagogem, skvělým týmovým hráčem a váženým kolegou.

Během svého odborného a pedagogického působení publikoval desítky vědeckých statí, odborných článků i učebních textů. Byl úspěšným řešitelem řady výzkumných a rozvojových projektů a o své cenné zkušenosti se ochotně dělil s mladšími spolupracovníky a předával je svým studentům. V roce 2022 převzal z rukou děkana EF TUL ocenění za zásluhy o dlouholetý rozvoj vzdělávací, tvůrčí a dalších činností fakulty a za příkladný vztah ke studentům, kolegům, fakultě a univerzitě.

Vážený pane docente, bylo nám ctí s Vámi spolupracovat a děkujeme za vše, čím jste přispěl k rozvoji Ekonomické fakulty TUL.


ČEST VAŠÍ PAMÁTCE!

kolegové z Ekonomické fakulty TUL


Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY