Přihlásit

Výuka

Předměty katedry jsou vyučovány v bakalářském, magisterském i doktorském studiu v prezenční i kombinované formě studia a jejich obsah koresponduje s odborným zaměřením katedry. Katedra zajišťuje výuku nejen na Ekonomické fakultě TUL, ale i na dalších fakultách Technické univerzity v Liberci. Ve vybraných předmětech poskytuje výuku i v anglickém jazyce (pro zahraniční studenty – samoplátce a studenty přijíždějící v rámci programu Erasmus+).

Pod vedením našich pedagogů jsou ročně zpracovávány desítky diplomových a bakalářských prací souvisejících s odborným zaměřením katedry. Dále pod odborným vedením profesorů a docentů katedry vznikla a byla úspěšně obhájena řada disertačních prací studentů doktorského studia.

Vybraní pedagogové katedry každoročně přednáší na zahraničních univerzitách v rámci výměnných stáží programu Erasmus+ a podílí se rovněž na organizaci pobytu hostujících zahraničních profesorů.

Sylaby všech vyučovaných předmětů a témata diplomových a bakalářských prací jsou dostupné v IS STAG.

Katedra financí a účetnictví společně s katedrou podnikové ekonomiky a managementu realizuje výuku a garantuje specializaci Management podnikových procesů studijního programu Podniková ekonomika navazujícího magisterského studia

Exkurze studentů pořádané Katedrou financí a účetnictví

 2015 – ČSOB Liberec

 2015 – Finanční úřad pro Liberecký kraj

2016 – VGD Liberec (služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství)

 

Úspěchy studentů pod vedením katedry KFÚ

Tomáš Baborák – 2. místo v kategorii Akcie v investiční hře Studentbroker (2020)

Zuzana Stárová - 1. místo v kategorii Deriváty v investiční hře Studentbroker (2020)

 

Tereza Balvínová - 2. místo v kategorii Deriváty v investiční hře Studentbroker (2020)

Kateřina Šilhánová - 3. místo v kategorii Akcie v investiční hře Studentbroker (2018)

Pavel Zadražil - 2. místo v kategorii Akcie v investiční hře Studentbroker (2017)

Eliška Knížková – 1. místo v kategorii Deriváty v investiční hře Studentbroker (2014)

Ondřej Černý – 2. místo v kategorii Akcie v investiční hře Studentbroker (2014)

Matúš Kuchálik – 1. místo v soutěži Ideální banka 21. století (2010)

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr