Přihlásit

Doktorandi

 Školitel: doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

Forma studia Jméno
Název doktorské práce
Interní Ing. Kryštof Tichý  Oceňování nehmotného majetku se zaměřením na duševní vlastnictví
Interní Ing. Michaela Matoušková Oceňování podnikových nemovitostí
Interní Ing. Pavlína Petrová Použití umělé inteligence při ocenění podniku účetní hodnotou
Externí Ing. Štěpánka Šilhartová, M.Sc. Oceňování podniku - účetní metoda na bázi historických cen.

 

Obhájené doktorské práce

Rok Jméno Název doktorské práce
Školitel
2018 Ing. Markéta Mačí Vybrané systémy hodnocení vitality podniků doc. Dr. Ing. Olga Hasprová
2015 Ing. David Pur Oceňování aktiv a pasiv a jeho vliv na stanovení hodnoty podniku  doc. Dr. Ing. Olga Hasprová
Ing. Jitka Šturmová Vliv environmentálních daní na hospodaření podniku prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
2014 Ing. Ivana Chramostová Metodika oceňování předmětů průmyslového vlastnictví na veřejných vysokých školách doc. Dr. Ing. Olga Hasprová
Ing. Lenka Strýčková Zdroje financování podniku: potenciál a trendy doc. Dr. Ing. Olga Hasprová
2011 Ing. Zdeněk Brabec Účetní informace a vypovídací schopnost účetních výkazů a finanční analýzy doc. Dr. Ing. Olga Hasprová
2008 Ing. Martina Černíková Environmentální aspekty udržitelného rozvoje v účetnictví podniků České republiky doc. Dr. Ing. Olga Hasprová
Ing. Radana Hojná Řízení nákladů jako nástroj zvyšování efektivnosti podniku doc. Dr. Ing. Olga Hasprová
2007 Ing. Helena Rybková Bankovní regulace a dohled - stabilizátor či retardér bankovního podnikání v prostředí České republiky doc. Dr. Ing. Olga Hasprová
2006 Ing. Olga Malíková České účetnictví na pozadí historického vývoje doc. Dr. Ing. Olga Hasprová

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr