Přihlásit

Výuka

Katedra cizích jazyků zajišťuje výuku v prezenční a kombinované formě bakalářských a navazujících magisterských studijním programů na Ekonomické fakultě TUL a podílí se na výuce odborného jazyka na dalších fakultách TU v Liberci. Výuka na Ekonomické fakultě TUL tvoří převážnou část vzdělávací činnosti katedry.

Studenti Ekonomické fakulty TUL absolvují ve zvoleném studijním programu výuku ve dvou zvolených jazycích. V hlavním jazyce (v délce trvání šesti semestrů studia) postupují v jazykových úrovních od prahové B1 do rozvinuté úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). V dalším zvoleném jazyce (v délce trvání čtyř semestrů studia) pokročí od vstupní prahové úrovně A2 až do rozvinuté úrovně B2.

V rámci nepovinně volitelné nabídky kurzů umožňuje katedra studentům přípravu na mezinárodní zkoušky z odborného německého jazyka Němčina s certifikátem. 

Pro studenty ostatních fakult zajišťuje převážně výuku angličtiny a němčiny, přičemž výuka reflektuje specifické potřeby studentů technických programů a programů studentů Fakulty zdravotnických studií TUL. Ve své činnosti katedra podporuje rozvoj interdisciplinárních dovedností a propojuje cizojazyčné komunikativní dovednosti s profesními kompetencemi, napříč všemi studijními programy Technické univerzity v Liberci.

Katredra cizích jazyků je testovacím centrem a akreditovaným pracovištěm pro mezinárodně uznávané zkoušky TOEIC® Listening and Reading a Wirtschaft auf Deutsch (WiDaF® a WiDaF® Basic). Tyto zkoušky jsou zařazeny na Seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT ČR

PLAKÁT

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr